ABSZTRAKTOK benyújtása elkezdődött!

2024-04-29

Digitalizáció és társadalmi változás

A Magyar Szociológiai Társaság 2024. évi vándorgyűlése

Pécsi Tudományegyetem, 2024. november 27-29.

 

A mindennapi életünket átalakító digitalizáció előtérbe helyezi a könnyen elsajátítható és hozzáférhető, így az esélykiegyenlítés lehetőségével kecsegtető digitális tudásokat, ugyanakkor az egyéni jóllét és a szervezetek sikere transzverzális kompetenciákhoz is erősen kapcsolódik. Azaz a reziliencia, a kreativitás, a kritikus és analitikus gondolkodás, a csapatmunka és az innovációs együttműködés készségei továbbra is jelentős szerepet játszanak, és kényszerítő erővel bíró, az előnyöket és a hátrányokat strukturálisan rögzítő tényezőkké válhatnak. Kérdés, hogy az élet különböző területein, elsősorban, de nem kizárólag az oktatásban és a munka világában az elsajátítható és alkalmazható, viszonylag alacsony belépési küszöbű tudásoknak, tapasztalatoknak milyen esélykiegyenlítő szerepe lehet? Mikor és hogyan válhat új egyenlőtlenségek motorjává?
Az MSZT vándorgyűlése a szakma éves találkozási pontja, amely lehetőséget kíván adni arra, hogy a fenti kérdésekről, de természetesen a válságtematikán túlmenően is minél több szociológus (vagy leendő szociológus) megoszthassa egymással a kutatási eredményeit, és vitát kezdeményezzen kutatási témákról, kérdésfeltevésekről, módszerekről és eredményekről.

 

FELHÍVÁS ELŐADÁSABSZTRAKTOK BENYÚJTÁSÁRA – szekcióba való jelentkezés és open call

Jelentkezési határidő: 2024. május 31.

Jelentkezni kétnyelvű (magyar és angol) absztrakt benyújtásával lehet.

A benyújtott tervezetekből és absztraktokból a szervezőbizottság válogat.

A konferenciára való jelentkezésnek nem feltétele az MSZT-tagság!

 

A program közzététele és a jelentkezők értesítése: 2024. augusztus 1.

Konferenciaregisztráció és részvételi díj befizetése: 2024. augusztus 1.- október 30.


A konferencia részvételi díjai:

 

MSZT tag

Nem MSZT tag

Teljes ár

20.000 Ft

25.000 Ft

Munkahelyi támogatás nélkül

15.000 Ft

20.000 Ft

Kedvezményezett*

10.000 Ft

15.000 Ft

 

*kedvezményezett: diák, nyugdíjas, fogyatékossággal élő, 3 éven aluli gyereket nevelő, munkanélküli személy

A következő szekciókra lehet jelentkezni:

 1. Digitalizáció lehetőségei és dilemmái a szociális munka praxisában
 2. Digitalizálódó szociológia. Határátlépések, kutatói és archivista dilemmák és lehetőségek
 3. Merre tovább, szociológiaelmélet a mediatizáció korában?
 4. Közösségek a digitális korban
 5. A digitalizáció szerepe és lehetőségei az egészségügyben
 6. Digitalizáció és párkapcsolatok
 7. Természet, környezet, és társadalom
 8. Fejlesztések a végeken. Szociális és gazdasági programok a társadalmi egyenlőtlenségek, a területi leszakadás és a forráshiányos önkormányzatiság kontextusában
 9. Digitalizáció és feminizmus
 10. Kvalitatív megközelítések a digitalizáció korában
 11. Családok élete a digitalizáció korában
 12. Politikai és társadalom a digitalizáció korában
 13. A digitalizáció szerepe és lehetőségei a fogyatékos és egészségkárosodott emberek életében
 14. Digitalizáció és egyenlőtlenség
 15. A szociális gazdaság szerepe és lehetőségei napjainkban. Szereplők, célok, feladatok, változó trendek és kihívások.
 16. A digitalizáció hatása a munka világára
 17. Esélyek és/vagy új egyenlőtlenségek: a nyilvánosság struktúraváltozása a digitális korszakban
 18. Opportunities and/or new inequalities: changing structures of the public sphere in the digital age
 19. Idősödés a digitális világban
 20. Civil társadalom és politikai részvétel változó környezetben
 21. A digitalizáció hatása a vallásra és a valláskutatásra
 22. Szegénység, egyenlőtlenségek és társadalompolitika. Ferge Zsuzsa öröksége és aktualitása

 • Nyitott felhívás (OPEN CALL): a felsorolt szekciókba nem tartozó előadások benyújtására
 • Doktorandusz Szekció: rövid előadások, Flash talkok (angol nyelven)

Egy résztvevő egy előadást tarthat, és társszerzőként további egy előadásban szerepelhet.


Az előadások időtartama várhatóan 15 perc

Előadásabsztraktok formai követelményei:

Az előadás címe, előadó neve, munkahelye, elérhetősége, szekció neve, ahova benyújtani kívánja. Az absztrakt minimum 300, maximum 500 szó, az absztrakt tartalmazza az elméleti háttér, a kutatási kérdés, a módszertan és a legfontosabb eredmények leírását is.

 

Részletesen a szekciókról ITT!!

Absztraktok benyújtása ITT!!

 

A Szervezők:

A Magyar Szociológiai Társaság és a Pécsi Tudományegyetem