Elhunyt Török Péter

2022-02-11

Török Péter 1959-ben született. 1983-ban a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerezett diplomát, majd a 1986-1991 között a Torontói Egyetemen folytatott szociológiai tanulmányokat. Itt is doktorált 2000-ben vallásszociológiából. Disszertációjának címe: Hungarian Church-State Relationships: A Socio-Historical Analysis. 2007-ben habilitált az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, 2010-ben pedig mentálhigiénés szakember diplomát szerzett a Semmelweis Egyetemen.

Török Péter 1990 és 1999 között a Torontói Egyetem Szociológiai Intézetében volt tanársegéd, emellett a Bécsi Magyar Egyházszociológiai Intézet kutatója volt 1991 és 1993 között. Oktatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézetében és a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszékén. 2001 és 2006 között a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet kutatási igazgatóhelyettese volt, majd 2015-ig a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében volt egyetemi docens, 2008-2013 között intézetigazgatói minőségben. 2016 óta a Károli Gáspár Református Egyetem Szociális Munka és Diakónia Intézetben volt egyetemi docens, 2017 szeptembertől pedig a Szociális Tanulmányok Tanszékét vezette.

Számos szakmai, közéleti pozíciót töltött be, így 2010 és 2017 között a Magyar Szociológiai Társaság Vallásszociológiai Szakosztályának elnöke volt, valamint alapító főszerkesztője volt a Religion and Society in Central and Eastern Europe (RASCEE) c. folyóiratnak.

Munkáját több díjjal is elismerték, így 1989-ben Rákóczi-díjat kapott a Torontói Egyetemen, 2012-ben pedig a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója díjat kapta meg.

Török Péter fő kutatási területe az új vallási mozgalmak voltak, de emellett foglalkozott egyebek között Pál Ferenc atya közössége, valamint a roma szakkollégisták vizsgálatával is.

Török Péter személyében egy nagy tudású, széles érdeklődési körű kollégát, és egy mindig segítőkész, melegszívű barátot veszítettünk el. Emlékét megőrizzük!