Elindult a Szekciók és Paneltervek benyújtása

2023-01-31

Válságról Válságra

a Magyar Szociológiai Társaság 2023. évi vándorgyűlésére

Budapesti Corvinus, 2023. november 17-18.

 

Folyamatos válságok korában élünk. A válság lehet váratlan, felforgató, ami kikezdi a fennálló rendet, ugyanakkor elhúzódó válság esetén könnyen a mindennapok részévé válhat, és megtapasztalása komoly hosszútávú egyéni és generációs nyomokat hagy. A válsághelyzetek próbára teszik az egyének, közösségek és szervezetek működését, amihez való alkalmazkodásnak vannak azonban innovatív formái is, amennyiben azok új gazdasági, politikai és társadalmi megoldások forrásává válnak.

A 2008-as pénzügyi és gazdasági válság, az egyre kiterjedtebb ökológiai válság, a covid járvány fokozta egészségügyi és gondozási válság, politikai és humanitárius krízishelyzeteket okozó háborúk láthatóvá tették társadalmi csoportok sérülékenységét, a gazdasági és társadalmi erőforrásokhoz való hozzáférés egyenlőtlenségeit. Ez bizonyos szociológusokat a modern társadalmak fogalmi és strukturális újraértékelésére ösztönözte, másokat pedig a válságok percepcióinak, hatásainak és következményeinek mind pontosabb megértésére. Minden korábbinál fontosabbá vált a jól megfogalmazott szociológiai kérdések és módszerek szerepe abban, hogy világosan értelmezni tudjuk a válság(ok) kihívásaira adott társadalmi reakciókat.

Az MSZT vándorgyűlése a szakma éves találkozási pontja, amely lehetőséget kíván adni arra, hogy a fenti kérdésekről, de természetesen a válságtematikán túlmenően is minél több szociológus (vagy leendő szociológus) megoszthassa egymással a kutatási eredményeit, és vitát kezdeményezzen kutatási témákról, kérdésfeltevésekről, módszerekről és eredményekről.


H A T Á R I D Ő K:

A szervezők először szekcióterveket és panelbeszélgetés-terveket várnak, amelyeket 2023. április 10-éig elbírálnak. Ezután 2023 áprilisában és májusában, a végleges szekcióbeosztás közzététele után lehet majd előadásokkal jelentkezni a vándorgyűlésre.

 

FELHÍVÁS PANELTERVEK ÉS SZEKCIÓTERVEK BENYÚJTÁSÁRA

Jelentkezési határidő: 2023. március 19.

 

Paneljelentkezés esetében benyújtandó: a panel szervezője és a felkért résztvevők neve és affiliációja, továbbá egy legfeljebb 300 szavas absztrakt magyar és angol nyelven.

Jelentkezési felület: https://forms.gle/JncRNPS4EA8sh2M69

Szekciójelentkezés esetén benyújtandó: a szekció szervezője és affiliációja, továbbá egy legfeljebb 300 szavas absztrakt magyar és angol nyelven. A szekciókba a későbbiekben az érdeklődők szabadon jelentkezhetnek. Az elfogadott szekciókba eltérő műhelyekben dolgozó kutatók jelentkezését preferáljuk.

Jelentkezési felület: https://forms.gle/DnitBNmrEDo4L4NH9

 

FELHÍVÁS ELŐADÁSABSZTRAKTOK BENYÚJTÁSÁRA – szekcióba való jelentkezés és open call

Jelentkezési határidő: 2023. május 15.

Jelentkezni kétnyelvű (magyar és angol) absztrakt benyújtásával lehet.

A benyújtott tervezetekből és absztraktokból a szervezőbizottság válogat.

A program közzététele és a jelentkezők értesítése: 2023. július 1.

Konferenciaregisztráció és részvételi díj befizetése: 2023. július 1.- október 31.

 

A Szervezők:

A Magyar Szociológiai Társaság és a Budapesti Corvinus Egyetem

----------------------------------------------------

From Crisis to Crisis

Conference of the Hungarian Sociological Association, 17-18 November 2023

Corvinus University of Budapest

We live in an era of constant crises. Crises hit individuals, communities, and organisations. Crises can be unexpected and disruptive, upsetting the established order, and they can also become part of everyday life and leave serious long-term individual and generational impacts. Still, there are also innovative ways of adapting to them as they become a source of social change and new economic, political, and social solutions.

The financial and economic crisis of 2008, the growing ecological crisis, the health and care crisis intensified by the Covid-19 pandemic, and wars that have created political and humanitarian crises have made visible the vulnerability of social groups and their access to economic and social resources. This has prompted some sociologists to re-evaluate conceptual approaches and ideas of social structuring, whereas others attempt to understand the perceptions, effects and consequences of crises more precisely. More than ever, the role of well-articulated sociological questions and methodologies have become crucial to see and interpret societal responses to the challenges of crises.

The annual conference of the Hungarian Sociological Association is a vital gathering in our profession, which aims to provide an opportunity for as many sociologists (or future sociologists) as possible to share their research and ideas on the above or related issues. Beyond the crisis theme the congress will also initiate debates on various research topics, hypotheses, methods and results.

 

D E A D L I N E S:

The organisers first invite session and panel proposals, which will be evaluated by 10 April 2023. Subsequently, individual abstracts will be requested in April and May 2023.

CALL FOR PANEL AND SECTION PROPOSALS

Deadline: 15 March 2023

For panel applications, please submit the name and affiliation of the panel organiser and the invited participants and an abstract of the panel of up to 300 words in Hungarian and English. (In the case of foreign language applications only English-language abstracts are needed and accepted.)

 

Application form: https://forms.gle/jHGb7T26PLJVUoRS8

 

For session applications, please submit the name and affiliation of the session organiser and an abstract of up to 300 words in Hungarian and English. Colleagues are free to apply to the sections at a later stage. Preference will be given to researchers working in different workplaces and research teams during the selection process.

 

Application form: https://forms.gle/yupd4kxBuPMVFrKz8

 

CALL FOR ABSTRACTS – Individual submission to sessions and open call

Application deadline: 15 May 2023

Please submit a bilingual (Hungarian and English) abstract. If you do not speak Hungarian send only an English-language abstract.

The organising committee will select the submitted drafts and abstracts.

Publication of the programme and notification of applicants: 1 July 2023

Conference registration and registration fee payment: 1 July - 31 October 2023