Elindult a szekciótervek és paneltervek benyújtása

2022-02-11

A közjó elsősorban erkölcsi és politikai fogalom, melynek eredete az antik társadalomfilozófiáig nyúlik vissza. Mibenlétének és kiterjesztésének lehetőségéről a társadalomtudományok különbözőképpen gondolkodnak. A szociológia a közjóról és a közösségi javakkal kapcsolatban elsősorban a társadalmi egyeztetést és cselekvést, ezek egyéni és strukturális hatásait vizsgálja mikro és makro szinten. Miközben a közjó kérdése hallgatólagosan felbukkan a legkülönbözőbb tárgyú szakszociológiai kutatásokban, - a kritikai elméletek kivételével - ritkán válik explicit tétté. A mostanihoz hasonló „átmeneti” időszakban azonban érdemesnek tűnik ezen változtatni, és közösen reflektálni a közjó problematikájára a legkülönbözőbb társadalmi jelenségek kapcsán.

A liberális demokráciák válsága, a korábban konszenzuálisnak tűnt értékek (mint például a társadalmi egyenlőség) devalválása, vagy következmények nélküli megsértése, és a politikai kultúra átalakulása (passzivitás, radikalizálódás, populizmus) egyaránt arra sarkallnak, hogy megvizsgáljuk, miként alakul át a közjóról való közösségi gondolkodás. A szociális és közösségi munka szakértői a közjó átstrukturálódására hívják fel a figyelmet, rámutatva, hogy a szociális kapacitásait leépítő állam szerepét egyre nagyobb mértékben civilek és önszerveződő csoportok veszik át. A közjó újraértelmezésére számos ideológia, szervezeti és közösségi gyakorlat van hatással a társadalmi mozgalmaktól, a vallási csoportokon át a nyilvánosságig, amelyek globális és lokális dinamikáját megérteni ugyancsak fontos feladata a szociológiának.

A konferencia ezeket a társadalmi folyamatokat szeretné körüljárni, nagymintás vizsgálatokon és kvalitatív esettanulmányokon keresztül megérteni. Nem utolsósorban pedig reflektálni arra az elméleti és módszertani készletre, amellyel a szociológia ezekre a kihívásokra reagálni tud.

A konferenciára várunk minden, a fenti témával foglalkozó szociológust, társadalomkutatót, PhD hallgatót. A konferenciára való jelentkezésnek nem feltétele az MSZT-tagság (a részvételi díjban lesznek különbségek). A konferencia nyelve alapvetően magyar, de angol nyelvű szekciókat, panelbeszélgetéseket és előadásokat is szívesen látunk.

A konferenciára szekciótervekkel, szemiplenáris panelbeszélgetések tervezetével, illetve előadásokkal egyaránt lehet jelentkezni. (A szemiplenáris panelben 3 rövid, egymáshoz kapcsolódó előadásra, majd moderált beszélgetésre kerül sor). A jelentkezés két körben történik. Először szekcióterveket és panelbeszélgetés-terveket várunk, amelyeket 2022. április 10-éig elbírálunk. Ezután 2022 áprilisában és májusában, a végleges szekcióbeosztás közzététele után lehet előadásokkal jelentkezni.

A konferenciát jelenléti formában tervezzük!

Tekintettel a program várható „feszességére”, nem tervezünk külön szakosztályi ülésekre fenntartott idősávot. Kérjük a Szakosztályokat, ha közösen szeretnének megjelenni, akkor a konferencia témájához illeszkedően nyújtsanak be szekció- vagy panelterveket!

Szekciótervek és panel-tervek benyújtása: 2022. március 15.

Szekciók elbírálása, döntés a panelek elfogadásáról: 2022. április 10.

Az egyéni előadások benyújtásával kapcsolatos végső felhívást a szekciótervekkel, panelekkel 2022. április 20-án tesszük közzé.

Az előadásabsztraktok beérkezésének határideje: 2022. május 31.

Absztraktok elbírálása: 2022. június 30.

Végleges konferenciaprogram: 2022. augusztus 31.

 

  1. Felhívás szekciókra és panel-beszélgetésekre: 

A szekcióterv tartalmazza: a szekció címét és témáját (250-500 szó irodalomjegyzék nélkül), a szekció nyelvét, valamint a szekcióelnök és szervező személyét. A formailag nem megfelelő szekcióterveket elutasítjuk.

A szemiplenáris panelbeszélgetések tervezete tartalmazza: a panel címét és témáját (250-500 szó irodalomjegyzék nélkül), a panel nyelvét, a panel szervezőjének nevét, a 3 előadó nevét és előadásuk címét, valamint a moderátor személyét. A formailag nem megfelelő panelterveket elutasítjuk.

Különösen bátorítjuk a fiatal kutatókat, a doktori iskolákat, valamint egy-egy nagy kutatási projekt tagjait panelbeszélgetések tervezetének benyújtására!

A szekciótervek és paneltervek elbírálását az elnökség végzi. Az elbírálás szempontjai: a témamegjelölés illeszkedése a központi témához; az elméleti és/vagy módszertani háttér kidolgozottsága; a tervezet relevanciája.

A szekcióterveket ide kérjük benyújtani: Jelentkezés szekciótervvel (google űrlap)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrRnuSncxnmhqEbQq0OjBS6FjPXjWiMcjsPO9oSQnyBRmjHw/viewform?usp=sf_link

A panelterveket pedig ide: Jelentkezés paneltervvel (google űrlap)

https://docs.google.com/forms/d/1j2oK050wc5FdPLqiqtf6OpIB5bZOkrkUM6WLz8XeBUU/edit

Kérdéseikkel kérjük, forduljanak Loncsák Noémihez, az MSZT titkárához: loncsaknoemi@gmail.com

 

Budapest, 2022. február 7.

 

A Szervezők:

A Magyar Szociológiai Társaság és a Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete