Felhívás tanulmány írására a Szociológiai Szemle különszámába

2024-04-05

A Szociológiai Szemle tanulmányokat vár a Csurgó Bernadett, Kerényi Szabina, Kőszeghy Lea és Megyesi Boldizsár vendégszerkesztésében készülő tematikus lapszámába, amelynek címe: Ökológiai válság: társadalmi hatások és társadalmi válaszok.

Az ökológiai válság a társadalom minden szegmensére hatással van. Az éghajlatváltozást érintő társadalmi kérdések, mint például a fenntartható fogyasztás, a környezettudatos magatartás, a klímaváltozás élelmiszertermelésre, egészségi állapotra, energiahasználatra gyakorolt hatásai vagy a mindennapi szóhasználatunk szerves részévé vált klímaszorongás az utóbbi években a közbeszédben, a szakmai, és politikai diskurzusokban is egyre hangsúlyosabbá váltak. Az ökológiai válságra adott társadalmi válaszok, az adaptációs lehetőségek és képességek egyre jelentősebb szerepet töltenek be a tudományos diskurzusokban az éghajlatváltozás természettudományos megközelítésének túlsúlya mellett.

A lapszámba várjuk azokat kvantitatív és kvalitatív szociológiai elemzéseket, melyek az ökológiai válság és fenntartható fogyasztás társadalmi aspektusait, az ökológiai válsággal és fenntartható fogyasztással kapcsolatos attitűdöket, normákat, ismereteket és viselkedési formákat, illetve az ezeket befolyásoló, különböző társadalmi-gazdasági-kulturális tényezőket elemzik. 

A lapszám az alábbi témákban (de nem kizárólagosan) várja a tanulmányokat:

  • Fenntartható élelmiszerfogyasztás
  • Fenntartható energiafogyasztás
  • Slow turizmus
  • Ökológiai mozgalmak, ökológiai közösségek, klímaigazságosság
  • Energiaszegénység és klímaváltozás
  • A klímaszorongás társadalmi egyenlőtlenségei, és hatásai
  • Klímaváltozással kapcsolatos attitűdök, értékek és vélemények
  • Klímapolitikai törekvések, környezetvédelem a közpolitikában


A jelentkezéshez egy 300 szavas absztraktot várunk a szociologiai.szemle@szociologia.hu email címre. 


Az absztraktok leadási határideje: 2024. április 5.

A jelentkezések elbírálása 2024. április 19.-ig történik, elfogadás esetén a végleges tanulmányok leadásának határideje 2024. augusztus 15.