Vallásszociológiai Szakosztály

Bemutatkozás

A Vallásszociológiai Szakosztály célja, hogy a hazánkban létező, vallással szociológiai szempontból (is) foglalkozó különféle tudományos műhelyeknek – mint például a szegedi Vallástudományi Tanszék, a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programja vagy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézete - és kutatóknak közös képviseleti, kutatási és tudományos vita-lehetőséget biztosítson.

Társelnöke Hegedűs Rita, az ELTE tanárképző karán szerzett magyar-orosz szakos tanári (1986), majd az ELTE Szociológiai Intézetében szociológusi diplomát (1991), PhD fokozatát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen védte meg (2001). 2001 óta a (mai nevén) Budapest Corvinus Egyetem oktatója. Fő kutatási területei a vallásosság változása és kapcsolata más társadalmi jelenségekkel, az ikrek társadalmi helyzete és a szubjektív jólét.

Társelnöke Révay Edit, a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetében (Ma: Semmelweis Egyetem Pető András Kar) szerzett konduktori diplomát 1989-ben. Ezt követően 1993-ban végzett a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián (ma Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézetében szociológus diplomát szerzett. PhD fokozatát az ELTE BTK Társadalomtudományi Karán védte meg 2003-ban. 1991 - 2005 között az Országos Lelkipásztori Intézet Vallásszociológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa, 2005-2007 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológia tanszékén tudományos munkatárs, 2004-től a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szociológia tanszékének vezetője, főiskolai docens, 2014-2016 között a KSH Népességtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, 2016-tól az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet tudományos főmunkatársa és a Prima Medica életvezetési tanácsadója. Fő kutatási területe: vallásszociológia, szerzetesség, szerzetesség típusú elköteleződések, hivatási motivációk, szerzetesi pályamódosítás, szerzetesség szervezetszociológiája.

Társelnöke Rosta Gergely, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát (1996), majd utódján, a Budapesti Corvinus Egyetemen PhD fokozatot szociológiából (2005). 2000 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézetének oktatója, 2009 és 2016 között a Münsteri Egyetem Vallásszociológiai Tanszékének tudományos munkatársa volt. Fő érdeklődési területei a vallási változás generációk közötti vizsgálata, az ifjúság vallásossága, és a vallásosság kvantitatív megközelítésű vizsgálata.