Korábbi Vándorgyűlések

2023. - Válságról válságra

Válságról válságra

 

MSZT Vándorgyűlés 2023. november 17-18.

Budapesti Corvinus Egyetem

Folyamatos válságok korában élünk. A válság lehet váratlan, felforgató, ami kikezdi a fennálló rendet, ugyanakkor elhúzódó válság esetén könnyen a mindennapok részévé válhat, és megtapasztalása komoly hosszútávú egyéni és generációs nyomokat hagy. A válsághelyzetek próbára teszik az egyének, közösségek és szervezetek működését, amihez való alkalmazkodásnak vannak azonban innovatív formái is, amennyiben azok új gazdasági, politikai és társadalmi megoldások forrásává válnak.

A 2008-as pénzügyi és gazdasági válság, az egyre kiterjedtebb ökológiai válság, a covid járvány fokozta egészségügyi és gondozási válság, politikai és humanitárius krízishelyzeteket okozó háborúk láthatóvá tették társadalmi csoportok sérülékenységét, a gazdasági és társadalmi erőforrásokhoz való hozzáférés egyenlőtlenségeit. Ez bizonyos szociológusokat a modern társadalmak fogalmi és strukturális újraértékelésére ösztönözte, másokat pedig a válságok percepcióinak, hatásainak és következményeinek mind pontosabb megértésére. Minden korábbinál fontosabbá vált a jól megfogalmazott szociológiai kérdések és módszerek szerepe abban, hogy világosan értelmezni tudjuk a válság(ok) kihívásaira adott társadalmi reakciókat.

Az MSZT vándorgyűlése a szakma éves találkozási pontja, amely lehetőséget kíván adni arra, hogy a fenti kérdésekről, de természetesen a válságtematikán túlmenően is minél több szociológus (vagy leendő szociológus) megoszthassa egymással a kutatási eredményeit, és vitát kezdeményezzen kutatási témákról, kérdésfeltevésekről, módszerekről és eredményekről.


H A T Á R I D Ő K:

A szervezők először szekcióterveket és panelbeszélgetés-terveket várnak, amelyeket 2023. április 10-éig elbírálnak. Ezután 2023 áprilisában és májusában, a végleges szekcióbeosztás közzététele után lehet majd előadásokkal jelentkezni a vándorgyűlésre.

 

FELHÍVÁS PANELTERVEK ÉS SZEKCIÓTERVEK BENYÚJTÁSÁRA

Jelentkezési határidő: 2023. március 15.

 

Paneljelentkezés esetében benyújtandó: a panel szervezője és a felkért résztvevők neve és affiliációja, továbbá egy legfeljebb 300 szavas absztrakt magyar és angol nyelven.

Jelentkezési felület: https://forms.gle/JncRNPS4EA8sh2M69

Szekciójelentkezés esetén benyújtandó: a szekció szervezője és affiliációja, továbbá egy legfeljebb 300 szavas absztrakt magyar és angol nyelven. A szekciókba a későbbiekben az érdeklődők szabadon jelentkezhetnek. Az elfogadott szekciókba eltérő műhelyekben dolgozó kutatók jelentkezését preferáljuk.

Jelentkezési felület: https://forms.gle/DnitBNmrEDo4L4NH9

 

FELHÍVÁS ELŐADÁSABSZTRAKTOK BENYÚJTÁSÁRA – szekcióba való jelentkezés és open call

Jelentkezési határidő: 2023. május 15.

Jelentkezni kétnyelvű (magyar és angol) absztrakt benyújtásával lehet.

A benyújtott tervezetekből és absztraktokból a szervezőbizottság válogat.

A program közzététele és a jelentkezők értesítése: 2023. július 1.

Konferenciaregisztráció és részvételi díj befizetése: 2023. július 1.- október 31.

Kérdéseikkel kérjük, forduljanak Loncsák Noémihez, az MSZT titkárához: loncsaknoemi@gmail.com

A Szervezők:

A Magyar Szociológiai Társaság és a Budapesti Corvinus Egyetem

 


2022. - SZOCIOLÓGIAI TUDÁS ÉS KÖZJÓ

Miskolci Egyetem, október 14-15.

A közjó elsősorban erkölcsi és politikai fogalom, melynek eredete az antik társadalomfilozófiáig nyúlik vissza. Mibenlétének és kiterjesztésének lehetőségéről a társadalomtudományok különbözőképpen gondolkodnak. A szociológia a közjóról és a közösségi javakkal kapcsolatban elsősorban a társadalmi egyeztetést és cselekvést, ezek egyéni és strukturális hatásait vizsgálja mikro és makro szinten. Miközben a közjó kérdése hallgatólagosan felbukkan a legkülönbözőbb tárgyú szakszociológiai kutatásokban, - a kritikai elméletek kivételével - ritkán válik explicit tétté. A mostanihoz hasonló „átmeneti” időszakban azonban érdemesnek tűnik ezen változtatni, és közösen reflektálni a közjó problematikájára a legkülönbözőbb társadalmi jelenségek kapcsán.

A liberális demokráciák válsága, a korábban konszenzuálisnak tűnt értékek (mint például a társadalmi egyenlőség) devalválása, vagy következmények nélküli megsértése, és a politikai kultúra átalakulása (passzivitás, radikalizálódás, populizmus) egyaránt arra sarkallnak, hogy megvizsgáljuk, miként alakul át a közjóról való közösségi gondolkodás. A szociális és közösségi munka szakértői a közjó átstrukturálódására hívják fel a figyelmet, rámutatva, hogy a szociális kapacitásait leépítő állam szerepét egyre nagyobb mértékben civilek és önszerveződő csoportok veszik át. A közjó újraértelmezésére számos ideológia, szervezeti és közösségi gyakorlat van hatással a társadalmi mozgalmaktól, a vallási csoportokon át a nyilvánosságig, amelyek globális és lokális dinamikáját megérteni ugyancsak fontos feladata a szociológiának.

A konferencia ezeket a társadalmi folyamatokat szeretné körüljárni, nagymintás vizsgálatokon és kvalitatív esettanulmányokon keresztül megérteni. Nem utolsósorban pedig reflektálni arra az elméleti és módszertani készletre, amellyel a szociológia ezekre a kihívásokra reagálni tud.

A konferenciára várunk minden, a fenti témával foglalkozó szociológust, társadalomkutatót, PhD hallgatót. A konferenciára való jelentkezésnek nem feltétele az MSZT-tagság (a részvételi díjban lesznek különbségek). A konferencia nyelve alapvetően magyar, de angol nyelvű szekciókat, panelbeszélgetéseket és előadásokat is szívesen látunk.

A konferenciára szekciótervekkel, szemiplenáris panelbeszélgetések tervezetével, illetve előadásokkal egyaránt lehet jelentkezni. (A szemiplenáris panelben 3 rövid, egymáshoz kapcsolódó előadásra, majd moderált beszélgetésre kerül sor). A jelentkezés két körben történik. Először szekcióterveket és panelbeszélgetés-terveket várunk, amelyeket 2022. április 10-éig elbírálunk. Ezután 2022 áprilisában és májusában, a végleges szekcióbeosztás közzététele után lehet előadásokkal jelentkezni.

A konferenciát jelenléti formában tervezzük!

Tekintettel a program várható „feszességére”, nem tervezünk külön szakosztályi ülésekre fenntartott idősávot. Kérjük a Szakosztályokat, ha közösen szeretnének megjelenni, akkor a konferencia témájához illeszkedően nyújtsanak be szekció- vagy panelterveket!

Szekciótervek és panel-tervek benyújtása: 2022. március 15.

Szekciók elbírálása, döntés a panelek elfogadásáról: 2022. április 10.

Az egyéni előadások benyújtásával kapcsolatos végső felhívást a szekciótervekkel, panelekkel 2022. április 20-án tesszük közzé.

Az előadásabsztraktok beérkezésének határideje: 2022. május 31.

Absztraktok elbírálása: 2022. június 30.

Végleges konferenciaprogram: 2022. augusztus 31.

 

  1. Felhívás szekciókra és panel-beszélgetésekre: 

A szekcióterv tartalmazza: a szekció címét és témáját (250-500 szó irodalomjegyzék nélkül), a szekció nyelvét, valamint a szekcióelnök és szervező személyét. A formailag nem megfelelő szekcióterveket elutasítjuk.

A szemiplenáris panelbeszélgetések tervezete tartalmazza: a panel címét és témáját (250-500 szó irodalomjegyzék nélkül), a panel nyelvét, a panel szervezőjének nevét, a 3 előadó nevét és előadásuk címét, valamint a moderátor személyét. A formailag nem megfelelő panelterveket elutasítjuk.

Különösen bátorítjuk a fiatal kutatókat, a doktori iskolákat, valamint egy-egy nagy kutatási projekt tagjait panelbeszélgetések tervezetének benyújtására!

A szekciótervek és paneltervek elbírálását az elnökség végzi. Az elbírálás szempontjai: a témamegjelölés illeszkedése a központi témához; az elméleti és/vagy módszertani háttér kidolgozottsága; a tervezet relevanciája.

A szekcióterveket ide kérjük benyújtani: Jelentkezés szekciótervvel (google űrlap)

 

A panelterveket pedig ide: Jelentkezés paneltervvel (google űrlap)

 

Kérdéseikkel kérjük, forduljanak Loncsák Noémihez, az MSZT titkárához: loncsaknoemi@gmail.com

 

Budapest, 2022. február 7.

 

A Szervezők:

A Magyar Szociológiai Társaság és a Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete


2021 - A PANDÉMIA HATÁSA A MAGYARORSZÁGI TÁRSADALMASULÁSI FOLYAMATOKRA
A társadalmasulás  (Vergesellschaftung, sociation) a klasszikus XX. századi szociológia-elmélet egyik kiemelt témája volt, már csak azért is, mert azok a - legkülönbözőbb léptékű - cselekvések és folyamatok, amelyekben az egyének társulásokat, informális és formális csoportokat, szervezeteket hoznak létre, a makro- és a mikroszociológia szisztematikus összekapcsolódásának a terepe.
Az elmúlt két évre világszerte a járvány terjedésének megakadályozása, fékezése nyomta rá bélyegét a nemzetközi kapcsolatoktól a személyközi kapcsolatokig. Nekünk, szociológusoknak tisztába kell jönnünk azzal, milyen hatással volt a járvány, a karantén, a bezártság, az érintkezések kényszerű korlátozása a személyes kapcsolatokra, a családon belüli viszonyokra, a gyermekek és a fiatalok szocializációjára. a munkaszervezetre, a közvélemény alakulására, a rémhírek és téveszmék terjedésére, az általános gyanakvás légkörének kialakulására, az egészségügyi ellátás és az oktatási rendszer, valamint a kormányzati politika viszonyára stb. stb.
A járvány lecsengése után minden társadalmi csoporttól és egyéntől komoly erőfeszítést kíván akár a "régi" állapot újrateremtése, akár az "új" helyzethez való kreatív alkalmazkodás.

Programterv zoom belépési linkekkel


2020 - Meghatározottságaink: a nem, az életkor és az etnikum szerepe a tartós társadalmi egyenlőtlenségekben

Amikor a Társaság elnöksége a fenti cím mellett döntött, még semmi sem utalt arra, hogy további meghatározottságokkal –mindenekelőtt egy világméretű járvány teremtette feltételekkel ‒ is számolni kell. Tehát a vándorgyűlésnek csak az időpontja adott, a helyszíne és formája még kérdéses. Csak remélni lehet, hogy november végére már mind szabadon vándorolhatunk a még kijelölendő helyszínre. Ha mégsem, akkor a virtuális térben találkozunk, s így rendezzük meg az eseményt.

A szekciókhoz és más programokhoz csatlakozó  linkeket hamarosan közöljük.


Program - Zoom belépési linkekkel

Plenáris előadás

Szekciók

Kerekasztal-beszélgetés

Pitching Forum

Absztraktkötet


2019 - A munka a XXI. században
Helyszín: Kodolányi János Egyetem, Budapest (az egyetemmel közös rendezésben)

Absztraktfüzet

Program


2018 - Átrendeződő értékek

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged


Absztraktfüzet

Program

Plakát

 


2017 - Modernitások

Helyszín: Károli Gáspár Egyetem BTK, Budapest (Az egyetemmel közös rendezésben)

Absztraktfüzet

Program

Programkivonat

2016 - A Magyar Szociológiai Társaság éves vándorgyűlése

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem, Pécs (a PTE BTK Szociológiai Tanszékkel és a Demográfia és Szociológia Doktori Iskolával közös rendezésben)


2015 - A bizonytalanság szociológiája - Hankiss Elemér emlékére

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, Budapest

Absztraktfüzet

Program

Támogató


2014 - A magyar paradigma - a magyarok és a szomszédaik a szociológia nézőpontjából

Helyszín: Babeş-Bolyai Egyetem, Cluj-Napoca, Kolozsvár, Románia (Az egyetemmel közös szervezésben)


Absztraktfüzet

Program2013 - A hazai intézményes szociológia 50 éve

Helyszín: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest (az MTA TK Szociológiai Intézetével közös szervezésben)


Absztraktfüzet

Program

Támogatók

2012 - Progresszió - Regresszió

Helyszín: Közép-Európai Egyetem, Budapest (Central European University)


Absztraktfüzet

Program


2011 - Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák

Helyszín: Miskolci Egyetem, Miskolc


Absztraktfüzet

Program

Támogatók


2010 - Konfliktus és társadalmi innováció
Helyszín: Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest

Absztraktfüzet

Program

2009 - Változás.Válság.Váltás.Hu

Helyszín: Debreceni Egyetem, Debrecen


Absztraktfüzet

Program


2008 - Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően

Helyszín: Pannon Egyetem, Veszprém


Program