Vándorgyűlések

2024 - Digitalizáció és társadalmi változás

A Magyar Szociológiai Társaság 2024. évi vándorgyűlése
Pécsi Tudományegyetem, 2024. november 27-29.

A mindennapi életünket átalakító digitalizáció előtérbe helyezi a könnyen elsajátítható és hozzáférhető, így az esélykiegyenlítés lehetőségével kecsegtető digitális tudásokat, ugyanakkor az egyéni jóllét és a szervezetek sikere transzverzális kompetenciákhoz is erősen kapcsolódik. Azaz a reziliencia, a kreativitás, a kritikus és analitikus gondolkodás, a csapatmunka és az innovációs együttműködés készségei továbbra is jelentős szerepet játszanak, és kényszerítő erővel bíró, az előnyöket és a hátrányokat strukturálisan rögzítő tényezőkké válhatnak. Kérdés, hogy az élet különböző területein, elsősorban, de nem kizárólag az oktatásban és a munka világában az elsajátítható és alkalmazható, viszonylag alacsony belépési küszöbű tudásoknak, tapasztalatoknak milyen esélykiegyenlítő szerepe lehet? Mikor és hogyan válhat új egyenlőtlenségek motorjává? A konferenciára olyan panel- és szekciójavaslatokat várunk, amelyek a digitalizáció, valamint az új média és/vagy a transzverzális kompetenciák szerepével foglalkoznak a következő területek valamelyikén: szervezetek, foglalkozások, társadalmi mozgalmak, állampolgári felelősség, a gondoskodás, a szolidaritás, az oktatás, a bérmunka és otthoni munka, a nemek szerinti munkamegosztás, intergenerációs kapcsolatok átalakulása; a mindennapi élet mediatizációja; biztonságos médiahasználat, kritikus médiaértés, médiaműveltség, kortárs médiakörnyezet kihívásai.

Széles szakmai körből várjuk a javaslatokat, a szociológia és a társdiszciplinák kutatói mellett a gyakorlati élet szakembereitől is.
Ugyanakkor, mivel az MSZT vándorgyűlése a szakma egyetlen országos találkozási pontja, lehetőséget kívánunk adni arra, hogy a fenti tematikán túlmenően is minél több szociológus (vagy leendő szociológus) megoszthassa egymással a kutatási eredményeit, ezért panel- és szekcióterveket más releváns témákban is várunk.
Biztatjuk a kollégákat, hogy angol nyelvű paneleket vagy szekciókat is szervezzenek, hogy a vándorgyűlés munkájába külföldi kollégák vagy diákok is be tudjanak kapcsolódni. Az elmúlt évek tapasztalatainak megfelelően, elegendő, jó minőségű jelentkezés esetén megszervezzük a PhD-diákok angol nyelvű szekcióját is.

A konferencia nyitóelőadását Hargittai Eszter, a Zürichi Egyetem professzora, az MTA külső tagja tartja.

HATÁRIDŐK:

A szervezők először szekcióterveket és panelbeszélgetés-terveket várnak, amelyeket 2024. április 20-áig elbírálnak. Ezután 2024 áprilisában és májusában, a végleges szekcióbeosztás közzététele után lehet majd előadásokkal jelentkezni a vándorgyűlésre.

FELHÍVÁS PANELTERVEK ÉS SZEKCIÓTERVEK BENYÚJTÁSÁRA

Jelentkezési határidő: 2024. március 31.

Paneljelentkezés esetében benyújtandó: a panel szervezője és a felkért résztvevők neve és affiliációja, továbbá egy legfeljebb 300 szavas absztrakt magyar és angol nyelven.

Jelentkezési felület: https://forms.gle/uaTCviffLgMqg5kA8

Szekciójelentkezés esetén benyújtandó: a szekció szervezője és affiliációja, továbbá egy legfeljebb 300 szavas absztrakt magyar és angol nyelven. A szekciókba a későbbiekben az érdeklődők szabadon jelentkezhetnek. Az elfogadott szekciókba eltérő műhelyekben dolgozó kutatók jelentkezését preferáljuk.

Jelentkezési felület: https://forms.gle/Aq2ixuBVKY5Us1ucA

FELHÍVÁS ELŐADÁSABSZTRAKTOK BENYÚJTÁSÁRA – szekcióba való jelentkezés és open call

Jelentkezési határidő: 2024. június 9.

Jelentkezési felület: https://forms.gle/MSxzci6DodbN4guv5

Jelentkezni kétnyelvű (magyar és angol) absztrakt benyújtásával lehet.

A benyújtott tervezetekből és absztraktokból a szervezőbizottság válogat.

A konferenciára való jelentkezésnek nem feltétele az MSZT-tagság!

A program közzététele és a jelentkezők értesítése: 2024. augusztus 1.

Konferenciaregisztráció és részvételi díj befizetése: 2024. augusztus 1.- október 30.


A konferencia részvételi díjai:

 

MSZT tag

Nem MSZT tag

Teljes ár

20.000 Ft

25.000 Ft

Munkahelyi támogatás nélkül

15.000 Ft

20.000 Ft

Kedvezményezett*

10.000 Ft

15.000 Ft

*kedvezményezett: diák, nyugdíjas, fogyatékossággal élő, 3 éven aluli gyereket nevelő, munkanélküli személy

A következő szekciókra lehet jelentkezni:

 1. Digitalizáció lehetőségei és dilemmái a szociális munka praxisában
 2. Digitalizálódó szociológia. Határátlépések, kutatói és archivista dilemmák és lehetőségek
 3. Merre tovább, szociológiaelmélet a mediatizáció korában?
 4. Közösségek a digitális korban
 5. A digitalizáció szerepe és lehetőségei az egészségügyben
 6. Digitalizáció és párkapcsolatok
 7. Természet, környezet, és társadalom
 8. Fejlesztések a végeken. Szociális és gazdasági programok a társadalmi egyenlőtlenségek, a területi leszakadás és a forráshiányos önkormányzatiság kontextusában
 9. Digitalizáció és feminizmus
 10. Kvalitatív megközelítések a digitalizáció korában
 11. Családok élete a digitalizáció korában
 12. Politikai és társadalom a digitalizáció korában
 13. A digitalizáció szerepe és lehetőségei a fogyatékos és egészségkárosodott emberek életében
 14. Digitalizáció és egyenlőtlenség
 15. A szociális gazdaság szerepe és lehetőségei napjainkban. Szereplők, célok, feladatok, változó trendek és kihívások.
 16. A digitalizáció hatása a munka világára
 17. Esélyek és/vagy új egyenlőtlenségek: a nyilvánosság struktúraváltozása a digitális korszakban
 18. Opportunities and/or new inequalities: changing structures of the public sphere in the digital age
 19. Idősödés a digitális világban
 20. Civil társadalom és politikai részvétel változó környezetben
 21. A digitalizáció hatása a vallásra és a valláskutatásra
 22. Szegénység, egyenlőtlenségek és társadalompolitika. Ferge Zsuzsa öröksége és aktualitása

 • Nyitott felhívás (OPEN CALL): a felsorolt szekciókba nem tartozó előadások benyújtására
 • Doktorandusz Szekció: rövid előadások, Flash talkok (angol nyelven)

Egy résztvevő egy előadást tarthat, és társszerzőként további egy előadásban szerepelhet.
Az előadások időtartama várhatóan 15 perc

Előadásabsztraktok formai követelményei:

Az előadás címe, előadó neve, munkahelye, elérhetősége, szekció neve, ahova benyújtani kívánja. Az absztrakt minimum 300, maximum 500 szó, az absztrakt tartalmazza az elméleti háttér, a kutatási kérdés, a módszertan és a legfontosabb eredmények leírását is.

Részletesen a szekciókról ITT!!

Absztraktok benyújtása ITT!!

A Szervezők:
A Magyar Szociológiai Társaság és a Pécsi Tudományegyetem


2023 - Válságról válságra

Válságról válságra

MSZT Vándorgyűlés 2023. november 17-18.

Budapesti Corvinus Egyetem

Folyamatos válságok korában élünk. A válság lehet váratlan, felforgató, ami kikezdi a fennálló rendet, ugyanakkor elhúzódó válság esetén könnyen a mindennapok részévé válhat, és megtapasztalása komoly hosszútávú egyéni és generációs nyomokat hagy. A válsághelyzetek próbára teszik az egyének, közösségek és szervezetek működését, amihez való alkalmazkodásnak vannak azonban innovatív formái is, amennyiben azok új gazdasági, politikai és társadalmi megoldások forrásává válnak.

A 2008-as pénzügyi és gazdasági válság, az egyre kiterjedtebb ökológiai válság, a covid járvány fokozta egészségügyi és gondozási válság, politikai és humanitárius krízishelyzeteket okozó háborúk láthatóvá tették társadalmi csoportok sérülékenységét, a gazdasági és társadalmi erőforrásokhoz való hozzáférés egyenlőtlenségeit. Ez bizonyos szociológusokat a modern társadalmak fogalmi és strukturális újraértékelésére ösztönözte, másokat pedig a válságok percepcióinak, hatásainak és következményeinek mind pontosabb megértésére. Minden korábbinál fontosabbá vált a jól megfogalmazott szociológiai kérdések és módszerek szerepe abban, hogy világosan értelmezni tudjuk a válság(ok) kihívásaira adott társadalmi reakciókat.

Az MSZT vándorgyűlése a szakma éves találkozási pontja, amely lehetőséget kíván adni arra, hogy a fenti kérdésekről, de természetesen a válságtematikán túlmenően is minél több szociológus (vagy leendő szociológus) megoszthassa egymással a kutatási eredményeit, és vitát kezdeményezzen kutatási témákról, kérdésfeltevésekről, módszerekről és eredményekről.


H A T Á R I D Ő K:

A szervezők először szekcióterveket és panelbeszélgetés-terveket várnak, amelyeket 2023. április 10-éig elbírálnak. Ezután 2023 áprilisában és májusában, a végleges szekcióbeosztás közzététele után lehet majd előadásokkal jelentkezni a vándorgyűlésre.

FELHÍVÁS PANELTERVEK ÉS SZEKCIÓTERVEK BENYÚJTÁSÁRA

Jelentkezési határidő: 2023. március 15.

Paneljelentkezés esetében benyújtandó: a panel szervezője és a felkért résztvevők neve és affiliációja, továbbá egy legfeljebb 300 szavas absztrakt magyar és angol nyelven.

Jelentkezési felület: https://forms.gle/JncRNPS4EA8sh2M69

Szekciójelentkezés esetén benyújtandó: a szekció szervezője és affiliációja, továbbá egy legfeljebb 300 szavas absztrakt magyar és angol nyelven. A szekciókba a későbbiekben az érdeklődők szabadon jelentkezhetnek. Az elfogadott szekciókba eltérő műhelyekben dolgozó kutatók jelentkezését preferáljuk.

Jelentkezési felület: https://forms.gle/DnitBNmrEDo4L4NH9

FELHÍVÁS ELŐADÁSABSZTRAKTOK BENYÚJTÁSÁRA – szekcióba való jelentkezés és open call

Jelentkezési határidő: 2023. május 15.
Jelentkezési felület: Absztraktok benyújtása ITT!!

Jelentkezni kétnyelvű (magyar és angol) absztrakt benyújtásával lehet.
A benyújtott tervezetekből és absztraktokból a szervezőbizottság válogat.

Az alábbi linken érhető el a 2023. évi Vándorgyűlés programja:
https://drive.google.com/file/d/1rl8lsiFas8vfL6hn7ZrJgL4B5PV2REpA/view?usp=sharing

Az alábbi linken elérhető a konferencia Absztraktfüzete:
https://drive.google.com/file/d/1jZfCvqxU6jiNuPytq-ymRMLsDJGLOyDx/view?usp=sharing

Kérjük az előadókat és azokat akik részt kívánnak venni a konferencián, az alábbi linken keresztül előzetesen regisztráljanak a konferenciára:
https://forms.gle/hsb5pYgSRYEm3aGo7
Konferenciaregisztráció és részvételi díj befizetése: 2023. július 1.- október 31.

Kérdéseikkel kapcsolatban kérjük, írjanak a konferencia email címére:
mszt2023@uni-corvinus.hu

 

A Szervezők:

A Magyar Szociológiai Társaság és a Budapesti Corvinus Egyetem

------------------------------------------------------

From Crisis to Crisis

Conference of the Hungarian Sociological Association, 17-18 November 2023

Corvinus University of Budapest

We live in an era of constant crises. Crises hit individuals, communities, and organisations. Crises can be unexpected and disruptive, upsetting the established order, and they can also become part of everyday life and leave serious long-term individual and generational impacts. Still, there are also innovative ways of adapting to them as they become a source of social change and new economic, political, and social solutions.

The financial and economic crisis of 2008, the growing ecological crisis, the health and care crisis intensified by the Covid-19 pandemic, and wars that have created political and humanitarian crises have made visible the vulnerability of social groups and their access to economic and social resources. This has prompted some sociologists to re-evaluate conceptual approaches and ideas of social structuring, whereas others attempt to understand the perceptions, effects and consequences of crises more precisely. More than ever, the role of well-articulated sociological questions and methodologies have become crucial to see and interpret societal responses to the challenges of crises.

The annual conference of the Hungarian Sociological Association is a vital gathering in our profession, which aims to provide an opportunity for as many sociologists (or future sociologists) as possible to share their research and ideas on the above or related issues. Beyond the crisis theme the congress will also initiate debates on various research topics, hypotheses, methods and results.

D E A D L I N E S:

The organisers first invite session and panel proposals, which will be evaluated by 10 April 2023. Subsequently, individual abstracts will be requested in April and May 2023.

CALL FOR PANEL AND SECTION PROPOSALS

Deadline: 15 March 2023

For panel applications, please submit the name and affiliation of the panel organiser and the invited participants and an abstract of the panel of up to 300 words in Hungarian and English. (In the case of foreign language applications only English-language abstracts are needed and accepted.)

Application form: https://forms.gle/jHGb7T26PLJVUoRS8

 

For session applications, please submit the name and affiliation of the session organiser and an abstract of up to 300 words in Hungarian and English. Colleagues are free to apply to the sections at a later stage. Preference will be given to researchers working in different workplaces and research teams during the selection process.

Application form: https://forms.gle/yupd4kxBuPMVFrKz8

 

CALL FOR ABSTRACTS – Individual submission to sessions and open call

Application deadline: 15 May 2023

Please submit a bilingual (Hungarian and English) abstract. If you do not speak Hungarian send only an English-language abstract.
Application form: https://forms.gle/zH9jHPoqMTPqv3Hv6

The organising committee will select the submitted drafts and abstracts.

Publication of the programme and notification of applicants: 1 July 2023

Conference registration and registration fee payment: 1 July - 31 October 2023

 


2022. - SZOCIOLÓGIAI TUDÁS ÉS KÖZJÓ

Miskolci Egyetem, október 14-15.

A közjó elsősorban erkölcsi és politikai fogalom, melynek eredete az antik társadalomfilozófiáig nyúlik vissza. Mibenlétének és kiterjesztésének lehetőségéről a társadalomtudományok különbözőképpen gondolkodnak. A szociológia a közjóról és a közösségi javakkal kapcsolatban elsősorban a társadalmi egyeztetést és cselekvést, ezek egyéni és strukturális hatásait vizsgálja mikro és makro szinten. Miközben a közjó kérdése hallgatólagosan felbukkan a legkülönbözőbb tárgyú szakszociológiai kutatásokban, - a kritikai elméletek kivételével - ritkán válik explicit tétté. A mostanihoz hasonló „átmeneti” időszakban azonban érdemesnek tűnik ezen változtatni, és közösen reflektálni a közjó problematikájára a legkülönbözőbb társadalmi jelenségek kapcsán.

A liberális demokráciák válsága, a korábban konszenzuálisnak tűnt értékek (mint például a társadalmi egyenlőség) devalválása, vagy következmények nélküli megsértése, és a politikai kultúra átalakulása (passzivitás, radikalizálódás, populizmus) egyaránt arra sarkallnak, hogy megvizsgáljuk, miként alakul át a közjóról való közösségi gondolkodás. A szociális és közösségi munka szakértői a közjó átstrukturálódására hívják fel a figyelmet, rámutatva, hogy a szociális kapacitásait leépítő állam szerepét egyre nagyobb mértékben civilek és önszerveződő csoportok veszik át. A közjó újraértelmezésére számos ideológia, szervezeti és közösségi gyakorlat van hatással a társadalmi mozgalmaktól, a vallási csoportokon át a nyilvánosságig, amelyek globális és lokális dinamikáját megérteni ugyancsak fontos feladata a szociológiának.

A konferencia ezeket a társadalmi folyamatokat szeretné körüljárni, nagymintás vizsgálatokon és kvalitatív esettanulmányokon keresztül megérteni. Nem utolsósorban pedig reflektálni arra az elméleti és módszertani készletre, amellyel a szociológia ezekre a kihívásokra reagálni tud.

A konferenciára várunk minden, a fenti témával foglalkozó szociológust, társadalomkutatót, PhD hallgatót. A konferenciára való jelentkezésnek nem feltétele az MSZT-tagság (a részvételi díjban lesznek különbségek). A konferencia nyelve alapvetően magyar, de angol nyelvű szekciókat, panelbeszélgetéseket és előadásokat is szívesen látunk.

A konferenciára szekciótervekkel, szemiplenáris panelbeszélgetések tervezetével, illetve előadásokkal egyaránt lehet jelentkezni. (A szemiplenáris panelben 3 rövid, egymáshoz kapcsolódó előadásra, majd moderált beszélgetésre kerül sor). A jelentkezés két körben történik. Először szekcióterveket és panelbeszélgetés-terveket várunk, amelyeket 2022. április 10-éig elbírálunk. Ezután 2022 áprilisában és májusában, a végleges szekcióbeosztás közzététele után lehet előadásokkal jelentkezni.

A konferenciát jelenléti formában tervezzük!

Tekintettel a program várható „feszességére”, nem tervezünk külön szakosztályi ülésekre fenntartott idősávot. Kérjük a Szakosztályokat, ha közösen szeretnének megjelenni, akkor a konferencia témájához illeszkedően nyújtsanak be szekció- vagy panelterveket!

Szekciótervek és panel-tervek benyújtása: 2022. március 15.

Szekciók elbírálása, döntés a panelek elfogadásáról: 2022. április 10.

Az egyéni előadások benyújtásával kapcsolatos végső felhívást a szekciótervekkel, panelekkel 2022. április 20-án tesszük közzé.

Az előadásabsztraktok beérkezésének határideje: 2022. május 31.

Absztraktok elbírálása: 2022. június 30.

Végleges konferenciaprogram: 2022. augusztus 31.

 

 1. Felhívás szekciókra és panel-beszélgetésekre: 

A szekcióterv tartalmazza: a szekció címét és témáját (250-500 szó irodalomjegyzék nélkül), a szekció nyelvét, valamint a szekcióelnök és szervező személyét. A formailag nem megfelelő szekcióterveket elutasítjuk.

A szemiplenáris panelbeszélgetések tervezete tartalmazza: a panel címét és témáját (250-500 szó irodalomjegyzék nélkül), a panel nyelvét, a panel szervezőjének nevét, a 3 előadó nevét és előadásuk címét, valamint a moderátor személyét. A formailag nem megfelelő panelterveket elutasítjuk.

Különösen bátorítjuk a fiatal kutatókat, a doktori iskolákat, valamint egy-egy nagy kutatási projekt tagjait panelbeszélgetések tervezetének benyújtására!

A szekciótervek és paneltervek elbírálását az elnökség végzi. Az elbírálás szempontjai: a témamegjelölés illeszkedése a központi témához; az elméleti és/vagy módszertani háttér kidolgozottsága; a tervezet relevanciája.

A szekcióterveket ide kérjük benyújtani: Jelentkezés szekciótervvel (google űrlap)

 

A panelterveket pedig ide: Jelentkezés paneltervvel (google űrlap)

 

Kérdéseikkel kérjük, forduljanak Loncsák Noémihez, az MSZT titkárához: loncsaknoemi@gmail.com

 

Budapest, 2022. február 7.

 

A Szervezők:

A Magyar Szociológiai Társaság és a Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete


2021 - A PANDÉMIA HATÁSA A MAGYARORSZÁGI TÁRSADALMASULÁSI FOLYAMATOKRA
A társadalmasulás  (Vergesellschaftung, sociation) a klasszikus XX. századi szociológia-elmélet egyik kiemelt témája volt, már csak azért is, mert azok a - legkülönbözőbb léptékű - cselekvések és folyamatok, amelyekben az egyének társulásokat, informális és formális csoportokat, szervezeteket hoznak létre, a makro- és a mikroszociológia szisztematikus összekapcsolódásának a terepe.
Az elmúlt két évre világszerte a járvány terjedésének megakadályozása, fékezése nyomta rá bélyegét a nemzetközi kapcsolatoktól a személyközi kapcsolatokig. Nekünk, szociológusoknak tisztába kell jönnünk azzal, milyen hatással volt a járvány, a karantén, a bezártság, az érintkezések kényszerű korlátozása a személyes kapcsolatokra, a családon belüli viszonyokra, a gyermekek és a fiatalok szocializációjára. a munkaszervezetre, a közvélemény alakulására, a rémhírek és téveszmék terjedésére, az általános gyanakvás légkörének kialakulására, az egészségügyi ellátás és az oktatási rendszer, valamint a kormányzati politika viszonyára stb. stb.
A járvány lecsengése után minden társadalmi csoporttól és egyéntől komoly erőfeszítést kíván akár a "régi" állapot újrateremtése, akár az "új" helyzethez való kreatív alkalmazkodás.

Programterv zoom belépési linkekkel


2020 - Meghatározottságaink: a nem, az életkor és az etnikum szerepe a tartós társadalmi egyenlőtlenségekben

Amikor a Társaság elnöksége a fenti cím mellett döntött, még semmi sem utalt arra, hogy további meghatározottságokkal –mindenekelőtt egy világméretű járvány teremtette feltételekkel ‒ is számolni kell. Tehát a vándorgyűlésnek csak az időpontja adott, a helyszíne és formája még kérdéses. Csak remélni lehet, hogy november végére már mind szabadon vándorolhatunk a még kijelölendő helyszínre. Ha mégsem, akkor a virtuális térben találkozunk, s így rendezzük meg az eseményt.

A szekciókhoz és más programokhoz csatlakozó  linkeket hamarosan közöljük.


Program - Zoom belépési linkekkel

Plenáris előadás

Szekciók

Kerekasztal-beszélgetés

Pitching Forum

Absztraktkötet


2019 - A munka a XXI. században
Helyszín: Kodolányi János Egyetem, Budapest (az egyetemmel közös rendezésben)

Absztraktfüzet

Program


2018 - Átrendeződő értékek

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged


Absztraktfüzet

Program

Plakát

 


2017 - Modernitások

Helyszín: Károli Gáspár Egyetem BTK, Budapest (Az egyetemmel közös rendezésben)

Absztraktfüzet

Program

Programkivonat

2016 - A Magyar Szociológiai Társaság éves vándorgyűlése

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem, Pécs (a PTE BTK Szociológiai Tanszékkel és a Demográfia és Szociológia Doktori Iskolával közös rendezésben)


2015 - A bizonytalanság szociológiája - Hankiss Elemér emlékére

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, Budapest

Absztraktfüzet

Program

Támogató


2014 - A magyar paradigma - a magyarok és a szomszédaik a szociológia nézőpontjából

Helyszín: Babeş-Bolyai Egyetem, Cluj-Napoca, Kolozsvár, Románia (Az egyetemmel közös szervezésben)


Absztraktfüzet

Program2013 - A hazai intézményes szociológia 50 éve

Helyszín: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest (az MTA TK Szociológiai Intézetével közös szervezésben)


Absztraktfüzet

Program

Támogatók

2012 - Progresszió - Regresszió

Helyszín: Közép-Európai Egyetem, Budapest (Central European University)


Absztraktfüzet

Program


2011 - Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák

Helyszín: Miskolci Egyetem, Miskolc


Absztraktfüzet

Program

Támogatók


2010 - Konfliktus és társadalmi innováció
Helyszín: Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest

Absztraktfüzet

Program

2009 - Változás.Válság.Váltás.Hu

Helyszín: Debreceni Egyetem, Debrecen


Absztraktfüzet

Program


2008 - Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően

Helyszín: Pannon Egyetem, Veszprém


Program