Szociológiai szemle

2023/1. szám
Is the "kaláka" really eternal? Self-building and the role of households in the creation of housing in allotment gardens
Vigvári András
A háztartási erőforrások hagyományosan fontos szerepet töltöttek be a magyarországi háztartások lakhatási szükségletének kielégítésében. Tanulmányom a háztartási erőforrások lakhatásban betöltött szerepét az önerős lakásépítés legújabb formáján, a külterületi zártkertekben található ingatlanok lakhatóvá tételén keresztül vizsgálja. Tanulmányom a zártkerti önerős lakásépítési gyakorlatokat a háztartások lakhatási válságra adott reakciójának tekinti, ami az egyenlőtlenségek újratermelése mellett hozzájárul a háztartások biztonságos lakhatásának megteremtéséhez. Írásom arra keresi a választ, hogy az önerős lakásépítés hogyan befolyásolja a háztartáson belüli és a háztartások közötti munkamegosztást, illetve a háztartások saját és közösségi erőforrásaik segítségével milyen mozgástérrel rendelkeznek a lakhatásuk megteremtésében.
Household resources have traditionally played an important role in meeting the housing needs of households in Hungary. My study examines the role of household resources in housing through the recent form of self-help housing through the habitation of former peri-urban allotment gardens. My study considers the practice of self-help housing in peri-urban allotment gardens as a response of households to the housing crisis, which contributes to the creation of secure housing for households while reproducing inequalities. My paper explores how self-help housing affects the division of labour within and between households and how households use their own and community resources in order to create their own housing.
Kulcsszavak: önerős lakásépítés, félproletár háztartás, lakhatási egyenlőtlenségek, zártkerti lakhatás
Kulcsszavak angol: self-help housing, semi-proletharian households, housing inequality, housing in allotment gardens