Szociológiai szemle

Drjenovszky Zsófia – Sztáray Kézdy Éva
2023/2. szám
Work-life Balance in Stay-at-home Fathers’ Families
Drjenovszky Zsófia – Sztáray Kézdy Éva

A kisgyermekes szülők munka-magánélet konfliktusának vizsgálatai gyakran magától értetődőnek tekintik, hogy ez inkább „női kérdés”. A karrier és a családi élet összehangolásának nehézségei azonban nemcsak az anyát érintik, hanem a család egészének működését is, vagyis az anya és az apa munkaerőpiaci döntései szorosan összefüggnek. Magyarországon a családtámogatási rendszer 1982 óta egyre bővülő körben lehetővé teszi, hogy az apák is három évig otthon maradjanak gyermekeikkel. A vonatkozó statisztikai adatok, melyek szerint igen kicsi azon apák aránya, akik igénybe veszik a gyermekgondozási támogatásokat, azonban azt mutatják, hogy a nemi szerepek változása mellett a magyar társadalomban a gyermekgondozás terheit továbbra is elsősorban a nők viselik.

31 otthon maradó apával készített mélyinterjún és párjukkal kitöltetett kérdőíven alapuló kvalitatív kutatásunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogy az apák ilyen jellegű részvétele a gyermeknevelésben hogyan és milyen mértékben tudja enyhíteni a szülők munka-magánélet konfliktusát. Kutatási kérdésünket speciálisan az apa otthonlétének időszaka alatt, valamint mindkét szülő munkával kapcsolatos attitűdjének és munkaerőpiaci helyzetének kölcsönhatásában vizsgáltuk, majd ennek alapján kidolgoztunk egy, négy jellegzetes családi mintázatot leíró tipológiát.
The investigations of the work-life conflict of parents with young children often take for granted that this is rather a ‘female issue.’ However, the problematic coordination of career and family life affects not only the mother but also the organization and functioning of the family as a whole, meaning that the mother’s labour market decisions are closely related to the father’s similar ones. In Hungary, since 1982 the widening range of shared parental leave enables fathers to remain at home with their children until up to three years. However, statistics show that among the changing gender roles, the burden of childcare in the Hungarian society is borne mostly by women. There is just an astonishingly small rate of fathers who have taken advantage of childcare benefits. In our research, based on 31 semi-structured in-depth interviews we focus on the fatherhood. Notedly, the special group of fathers volunteering to stay at home while the mother has a paid job. The main question of our qualitative research is how and to what extent can engaged fatherhood mitigate the work-life conflict of the parents. This question was specifically examined by the time the father spent at home with his younger child, both parents’ attitude to work and the labour market situation, which led us to the elaboration of a characteristic family pattern typology.
Kulcsszavak: otthon maradó apák, munka-magánélet konfliktus és egyensúly, kvalitatív interjúk
Kulcsszavak angol: stay-at-home fathers, work-life conflict and balance, qualitative interviewing