Szociológiai szemle

2017/3. szám
Gosztonyi Márton
A tanulmány a kistelepülésen élő, alacsony jövedelmű háztartások pénzügyi túlélési stratégiájának elemzésére kidolgozott rendszert mutatja be. A szerző által a nemzetközi szakirodalom eredményeinek felhasználásával készített modell rendszerszemléletben helyezi el és elemzi a családok formális és informális pénzgazdálkodását, megtakarításait és hiteltranzakcióit. A pénzügyi túlélési stratégia rendszere épít az elemek egymással való kölcsönös összefüggéseinek feltárására, így elméleti keretet biztosít arra, hogy az eddig külön-külön elemzett részeket rendszerszemléletben vizsgálhassuk.
Kulcsszavak: részvételi akciókutatás (RAK), alacsony jövedelmű családok, hátrányos helyzetű kistelepülés, pénzügyi túlélési stratégia, formális és informális hitelek, kölcsönök és megtakarítások, hálózatkutatás, pénzügyi naplók módszertana
Kulcsszavak angol: