Szociológiai szemle

Földvári Mónika – Gárdos Éva Beáta
2024/1. szám
Data for equal opportunities: Disability and health-related limitations of children in official statistics
Földvári Mónika – Gárdos Éva Beáta
A gyermekek fogyatékosságának/korlátozottságának felmérése több szempontból is speciális. Bár nemzetközi szinten is számos erőfeszítés történt arra, hogy ezen a területen standard mérőeszközök és összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre, még mindig jelentős vakfoltok jellemzik az elérhető információkat. Tanulmányunkban egyfelől felvázoljuk a gyermekek fogyatékosságának/ korlátozottságának felmérését érintő főbb nemzetközi és hazai tendenciákat, a kihívásokat, törekvéseket és az eddig elért eredményeket, másfelől megvizsgáljuk a gyermekek korlátozottságát és a korlátozott gyermekek társadalmi helyzetét az ismertetett standard mérőeszközöket alkalmazó hazai nagymintás felvételek adatainak tükrében. Az eredmények megerősítik az új típusú mutatók tartalmával, használhatóságával szembeni előzetes elvárásokat, és alátámasztják, hogy a korlátozottság, különösen a súlyos korlátozottság együtt jár a társadalmi kirekesztődés kockázatával.
The measurement of children’s disabilities is specific in several ways. Although many efforts have been made at international level to provide standard measurement tools and comparable data in this area, there are still significant blind spots in the information available. In our study, on the one hand, we outline the main international and national trends, challenges, efforts and achievements in the field of disability assessment of children, and on the other hand, we examine the prevalence of disability among children and the social situation of children with disabilities in the light of data from large-scale national surveys using the standard measurement tools described. The results confirm the preliminary expectations regarding the content and usability of the new type of indicators, and that disability, especially severe disability, is associated with the risk of social exclusion.
Kulcsszavak: gyermekek korlátozottsága, a korlátozottság felmérése, standard mérőeszközök
Kulcsszavak angol: children’s disability, measuring disability, standard measurement tools