Szociológiai szemle

2019/1. szám
Berde Éva – Kuncz Izabella
tanulmány ismerteti az Aktív Idősödés Mutatóját (AAI), mely az összetett jóléti mutatók közül az egyik legújabban konstruált index. Az AAI négy tartományból és összesen 22 résztartományból
(azaz 22 indikátorból) épül fel. Az index értéke jól jelzi az idősödésben rejlő potenciálokat és az öregedéshez kapcsolódó szakpolitika eredményességét. Az EU országai közti sorrend pedig megmutatja az egyes országok öregedéssel kapcsolatos eredményeinek relatív nagyságát. Mivel az első AAI indexet 2010-re számszerűsítették,
ezért az induló koncepciók többsége igen nagy valószínűséggel jelenleg is elfogadható. Az AAI internethasználatra vonatkozó összetevőjét illetően azonban a tanulmány szerzőinek véleménye szerint
új megközelítés szükséges. Ennek oka, hogy az utóbbi évtizedben felgyorsult IV. ipari forradalom következtében az idősebbek vonatkozásában is megnőtt az internethasználat jelentősége, továbbá változott az internethasználat tartalma.
The paper analyses one of the most recent composite welfare indicators, the Active Ageing Index (AAI). The AAI consists of four domains and 22 indicators. It highlights the potentials in the ageing, and measures policy efforts in connection to ageing. Countries in the EU are ranked according to relative results in each of them. Most of the basic concepts of the experts upon which the indicator was constructed have not changed since 2010, when the first AAI indicators were calculated. However, the paper shows that due to the so called fourth industrial revolution some modifications must be done in the internet usage measurement incorporated into the AAI. Two amendments are suggested: the increase of the weight of internet handling in the aggregate AAI, and a modification in the content representing the internet usage.
Kulcsszavak: aktív öregedés, kompozit index, országsorrend, internethasználat
Kulcsszavak angol: Active ageing, composite index, ranking of countries, internet usage