Szociológiai szemle

2021/4. szám
Same calling, different chances. A review of the literature on the situation of female pastors
Török Emőke – Biró Emese

Tanulmányunk áttekintést nyújt a nők lelkészi szerepvállalásához kapcsolódó szakirodalom jellemző megközelítéseiről és problémafelvetéseiről, valamint legfontosabb kutatási eredményeiről, bemutatva azokat a fontosabb nemzetközi tudományos diskurzusokat, amelyekben elhelyezhetőek a magyarországi protestáns lelkésznők helyzetével kapcsolatos vizsgálódások. Tanulmányunk fókuszában az áll, hogyan jelennek meg a szakirodalomban a nemi alapú egyenlőtlenségek az egyházakban, és ezek mennyiben működnek másképp vagy éppen hasonlóan a világi pályákon tapasztaltakhoz. Áttekintjük azt is, hogy a kutatások szerint milyen mechanizmusok akadályozzák vagy éppen támogatják a lelkésznők hivatásbeli és családi szerepeinek összeegyeztetését és a munka-magánélet egyensúly megteremtését, és ezek hogyan befolyásolják a nők lelkészi szerepvállalását, illetve okoznak-e férfi kollégáikhoz képest hátrányokat a lelkészi pályán. Kitérünk továbbá arra, hogyan működnek a nők az egyházi pályán, hogyan változik ezzel összefüggésben maga a lelkészi szerep, és mindez hogyan hat a nők és a férfiak helyzetére az egyházban.

Our study provides an account of the approaches and problem-setting characteristics of the international literature on female ministry in Protestant churches as well as of the most important results of academic research regarding the activity of female ministers; moreover, we introduce the relevant academic discourses which we can incorporate when investigating the conditions of Protestant female ministers in Hungary. We focus on how gender-based inequalities are presented in the research conducted on female ministers, and in what ways inequality in the churches is different from or similar to that of the secular professions. We investigate what mechanisms promote or impede female ministers’ harmonizing their professional and family roles as well as establishing their work-life balance, and we also investigate how these mechanisms influence women’s engagement in the ministerial profession as well as how they produce disadvantages for women in the ministerial career. We also explore how women can assert themselves in this ecclesiastical profession and what impact the activity of female ministers has on the role of being a Protestant minister and how that impacts the relation between men and women in the church.

Kulcsszavak: protestáns lelkésznők, lelkészi szerep, nemi szerepek, egyenlőtlenség, munka-magánélet egyensúly
Kulcsszavak angol: female clergy, the role of protestant ministers, gender roles, inequality, work-life balance