Szociológiai szemle

2023/1. szám
Trust in the Household
Sik Endre – Buda Jakab

Ebben a tanulmányban egy olyan modellt elemzünk, amely valamennyi háztartástagot külön-külön tartalmaz, de együttesen vizsgál. Kérdésünk: Hogyan függ össze a háztartástagok bizalmának mértéke és egyenlőtlensége a háztartástagok szociológiai jellemzőivel, a közöttük lévő egyenlőtlenségekkel és a háztartás egészének jellemzőivel?

Az elemzés alapja a EU-SILC 2015. évi adatbázisa. A bizalom mértékének becslésére az intézményi és általánosított bizalmat, valamit a belőlük képzett változó átlagát, a bizalom egyenlőtlenségének becslésére e változók szóródását használtuk.

Azt találtuk, hogy a bizalom magasabb szintje a magasabb társadalmi státusszal (jó lakókörnyezet, jó anyagi helyzet, magasabb iskolai végzettség és több baráti kapcsolat) és a háztartáson belül élő nők nagyobb arányával jár együtt. A hétköznapi életvitel gondjaitól szenvedő háztartások (akadályozott háztartástag léte, rossz lakás- és lakókörnyezet) körében alacsonyabb a bizalom mértéke.

A háztartás bizalma egyenlőtlenebbül oszlik meg a háztartás tagjai között, ha magas az iskolai végzettség, és a sok baráti kapcsolat. Az iskolai végzettség kivételével a háztartástagok közötti valamennyi egyenlőtlenség növeli a bizalmi heterogenitást, ami arra utal, hogy a háztartásban működik egyfajta „egyenlőtlenség-csomag”, s a bizalom is része ennek.

The unit of our model is the household and all its members. In the course of the analysis we combine the characteristics of individuals and their relations embedded into the context of the household as an entity. Our question is as follows: How are the level and the inequality of trust related to the main characteristics of the household members, to the various inequalities among them, within the household?

We constructed a household-level data from the EU-SILC 2015 (4010 households with two to seven members above 15). The two dependent variables were the level of and the inequality of the combination of generalized and institutional trust, the former defined as the average, the latter as the deviation of all household members.

We found that the higher level of trust is associated with higher social status (better living environment, better financial situation, higher level of education and more friendship ties) and higher density of women in the household. Among households where making ends meet was a major problem (living in bad housing condition in inferior neighborhood and the presence of household member(s) who need care) the level of trust was lower.

The inequality of trust was lower in households with higher density of women and friendship ties. Except the level of education all other forms of intra-household inequalities were closely associated with trust inequality. There seems to be an „inequality package” which reinforce multiple forms of inequalities, including trust.

Kulcsszavak: bizalom, háztartás, egyenlőtlenség
Kulcsszavak angol: trust, household, inequality