Szociológiai szemle

2020/2. szám
Kovai Cecília
A tanulmány azt vizsgálja, hogy a hátrányos helyzetű roma gyermekek társadalmi mobilitását segítő tanodaprogramok hogyan valósulnak meg egy zsugorodó város társadalmi viszonyaiban. A cikk az antropológiai fejlesztéskritika egyik alaptételét használja, vagyis hogy a fejlesztői projektek megvalósulása egy örökös egyeztetési folyamat eredménye a projekt „küldetését” képviselő szakmai stáb és a célcsoport különböző szereplői között. A tanulmány egy volt ipari középváros két tanodáján keresztül mutatja be az egyeztetési folyamatok különböző módjait. A tanodák esetében az egyeztetési folyamat fő kihívása annak az ellentmondásnak a feloldása, hogy a tanodaprogramok egyéni életutakra koncentráló középosztályosodás projektje olyan strukturális (szélesebb társadalmi, gazdasági, politikai folyamatok által teremtett) akadályokba ütközik, amelyeknek kezelésére a tanodáknak nincsenek erőforrásaik. A cikkem azt vizsgája, hogy ennek az ellentmondásnak a kezelése hogyan befolyásolja a tanodaprogramok megvalósulását egy zsugorodó város társadalmi kontextusában
The paper explores how Hungarian After School Support Programs (ASSPs) supporting the social mobility of underprivileged Roma children operate in the social context of a shrinking city. The article uses one of the main axioms of critical development studies stating that the realization of developmental projects is a result of a continuous negotiation process between the project’s staff and the target group. The paper presents two types of negotiation processes through two ASSPs of a postindustrial middle town. The main challenge of such negotiation processes is to resolve a contradiction: namely, that the mission of Roma children’s social mobility primarily concentrating on individual life trajectories are impeded by such structural obstacles (broader economic, political processes) that ASSP-s don’t have resources to deal with. The paper explores how the treatment of this contradiction shapes the everyday functioning of ASSPs in the social context of a shrinking city.
Kulcsszavak: fejlesztések, társadalmi mobilitás, etnikai különbségtétel, zsugorodó városok
Kulcsszavak angol: development activities, social mobility, ethnic distinction, shrinking cities