Szociológiai szemle

2024/3. szám
Transgenerational disadvantages within homeless families
Fehér Boróka – Lengyel Lea
A tanulmány a hajléktalan élethelyzetben élők összetett hátrányait térképezi fel a szakirodalmi összegzést követően 22 olyan család adatainak másodelemzése által, akiknek legalább két, néhány esetben három generációja vette igénybe a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei valamelyik hajléktalanellátó szolgáltatását. A szülők (a mintavétel sajátosságai miatt elsősorban anyák), gyermekeik és unokáik életén keresztül mutatja be a szegénység, szülői minták, abúzusok, szerhasználat, pszichoszociális fogyatékosság, nem megfelelő szülői vagy kiilleszkedett magatartás öröklődő mintázatait, melyek együtt traumaként is értelmezhetőek. A trauma befolyásolja az egyén érzelmeit, magatartását, és az amúgy problematikus viselkedés új értelmezést nyer: egy abnormális stresszhelyzetre adott megfelelő válasznak tűnik, nem pedig devianciának vagy kudarcnak. A szerzők ezek alapján javaslatokat fogalmaznak meg a szociális ellátórendszer megerősítésére, hogy meg tudják előzni ezek kialakulását, ismétlődését, és hozzájáruljanak az érintettek gyógyulásához, rehabilitációjához.
The study explores the transgenerational disadvantages of homeless people, analysing data of 22 families where two or, in some cases, three generations have turned to homeless services in Budapest. Through the lives of the parents (mothers in most cases), children and grandchildren we follow patterns of poverty, parental role, abuse, substance use, psychological disorders, unfit parental behaviour and social disintegration, that together can be interpreted as trauma. Trauma influences the way an individual behaves and feels in certain situations, providing a rational explanation to the seemingly irrational, unruly or deviant behaviour. After the summary recommendations are proposed to strengthen social services, enabling them to prevent the regeneration of the above and taking part in the recovery of the members of these families.
Kulcsszavak: hátrányos helyzet, trauma, hajléktalan, nők, intergenerációs hátrány
Kulcsszavak angol: disadvantages, trauma, homeless, women, transgenerational disadvantage