Szociológiai szemle

2021/4. szám
Generation challenge in the post-Covid period
Déri András – Szabó Andrea
Tanulmányunkban arra a társadalmi változásra reflektálunk, amely 2019 késő őszén kezdődött a világban. A koronavírus-járvány olyan exogén sokk (Illés et al. 2020), olyan aszteroidahatás,amely alapvetően változtatta meg a normalitást a nyugati világban. Elméleti írásunkban azt állítjuk, hogy Karl Mannheim, valamint a neo-mannheimiánus irodalom központi elméleti és analitikus kategóriája, a generáció jól alkalmazható a poszt-Covid időszak különösen fiatalok körében kimutatható kulturális változási tendenciáinak leírásához. Ezzel összefüggésben ugyanis úgy véljük, hogy a mannheimi értelemben létrejövő új történelmi generáció (Szabó 2020a, Szabó 2020b) leginkább a kulturális értékváltás tendenciájában érhető tetten. Vizsgáljuk továbbá azt is, hogy a kultúraváltásnak milyen új „odafordulási” és „feldolgozási” formái lehetségesek életkori sajátosságok alapján.
Our study reflects on the social change that has began in the world in late autumn 2019. The Covid-pandemic is an exogenous shock (Illés et al. 2020), an asteroid effect that fundamentally changed normality in the Western world. In our theoretical paper, we argue that generation as a central theoretical and analytical category of Karl Mannheim and the neo-Mannheimian literature, is well suited to describe young people’s changing cultural trends of the post-Covid period. In this context, we believe that the new, historical generation in the Mannheimian sense (Szabó 2020a, Szabó 2020b) can be best understood in terms of cultural value changes. We also examine forms of ’approaching’ and 'assiminilating’ cultural based on age-specific characteristics.
Kulcsszavak: történelmi generáció, Mannheim Károly, aszteroidahatás
Kulcsszavak angol: historical generation, Karl Mannheim, asteroid-effect