Szociológiai szemle

Bodor-Eranus Eliza Hajnalka – Letenyei László –Pápay Boróka
2018/2. szám
Bodor-Eranus Eliza Hajnalka – Letenyei László –Pápay Boróka
A havi jövedelem kényes kérdés. A TÁRKI és a Budapesti Corvinus Egyetem BESPOprojektje többek között arra kereste a választ, hogy növelhető-e a fizetéssel kapcsolatos kérdésekre adott válaszok száma, illetve érvényessége kérdőíves adatfelvétel esetében. Azt tapasztaltuk, hogy a rugalmaskérdőív-technika (amely antropológiai terepmunka-technikai elemeket felhasználva, nem standard módon kérdez) a természetesebb kommunikáció révén mind a fizetéssel kapcsolatos válaszok érvényességére, mind pedig a válaszadási hajlandóságára pozitív hatással van.
Monthly income is a rather sensitive issue. BESPO project of Corvinus University of Budapest and TÁRKI intended to find out if the number and validity of responses given to sensitive questions such as income can be increased. Based on our experience with elastic survey (which is a non-standard questionnaire, based on anthropological fieldwork experiences) the bilateral communication during the survey situation has a positive effect on the validity of answers to sensitive questions and also to the number of responses given to them.
Kulcsszavak: nemválasz, jövedelem, rugalmas kérdőív
Kulcsszavak angol: nonresponse, income, elastic survey