Szociológiai szemle

2024/3. szám
Migration patterns and motivations among the hungarian gay community
Szabó Balázs Attila

A cikk a magyar meleg és biszexuális férfiak migrációs jellemzőit mutatja be egy 1269 fős kérdőíves adatfelmérés eredményei alapján. Egyrészt vizsgálja a múltban történt migrációt a születési hely és a jelenlegi lakóhely között, másrészt jövőbeli költözési szándék esetén a költözés potenciális desztinációi is feltárulnak. A kutatás választ ad a tervezett lakóhely-változtatás okaira is, és összefüggést keres egyéb szociodemográfiai paraméterekkel. Az eredmények azt mutatják, hogy szexuális identitástól függetlenül az egyik legfontosabb migrációs motiváció gazdasági okból fakad. Ez beleillik a többségi társadalom általános migrációs trendjeibe. Ugyanakkor a meleg és biszexuális férfiak körében a gazdasági motiváció kiegészül a szexuális identitás megélésének és kiteljesedésének igényével. A választott migrációs célpontok többsége egyértelműen Budapesthez és nyugat-európai nagyvárosokhoz köthető, ami szintén nem csoportspecifikus, de megjelennek a többségi társadalom általános célpontjai közül kilógó új irányok is.

The article presents the migration characteristics of Hungarian gay and bisexual men based on the results of a questionnaire survey of 1,269 respondents. On one hand, it examines past migration between place of birth and current place of residence and on the other one, it explores potential destinations for future migration. The research also provides answers to the reasons for the planned change of residence and looks for correlations with other sociodemographic parameters. The results show that, irrespective of sexual identity, one of the main motivations for migration is economic-related. This fits in with the general migration trends in the majority society. However, among gay and bisexual men, the economic motivation is complemented by the need to experience and fulfil their sexual identity. The majority of the chosen migration destinations are clearly linked to Budapest and large cities in Western Europe, which is also not group-specific. Nevertheless, there are also new directions that stand out from the general destinations of the majority society.

Kulcsszavak: migráció, LMBT, melegföldrajz, melegmigráció
Kulcsszavak angol: migration, LGBT, gaymigration, gaygeography, queergeography, gaystudies