Szociológiai szemle

2021/1. szám
Grandparents and grandchildren a common household. Multigenerational households in Hungary
Monostori Judit
A tanulmány a háromgenerációs együttélésekkel foglalkozik. Azokkal a háztartásokkal, ahol unokák, szülők és nagyszülők élnek egy fedél alatt. Noha kétségkívül viszonylag ritka, és hosszabb távon csökkenő tendenciát mutató együttélési formának tekinthetjük ezt, számításaink szerint napjainkban Magyarországon körülbelül 560 ezer ember él ilyen háztartásban. Társadalmon belüli arányukat egy ország általános jóléti szintje, a társadalompolitikák, a generációk közötti szolidaritás erőssége és mintázatai, a népesség demográfiai struktúrája, a generációs együttélések történelmi gyökerei és az ezzel kapcsolatos attitűdök is befolyásolják. Az általunk vizsgált 1980 és 2016 közötti időszakban összességében csökkent, de az 1990-es években növekvő trendet mutatott a háromgenerációs háztartások előfordulása. Időben a társadalmi hátrányok egyre inkább összekapcsolódtak ezzel az együttélési formával: az alacsony iskolai végzettségű szülők körében ugyanis a csökkenés korántsem volt olyan mértékű, mint a magasabban kvalifikáltabbak körében. Az 1990-es években, a gazdasági recesszió évei alatt pedig az átlagosnál sokkal jelentősebb növekedést láthatunk köreikben. Szorosan kapcsolódik ezt a háztartási forma az egyszülős családokhoz is. Ennek főként az az oka, hogy válás után a gyermekes szülők egy része visszaköltözik a szülői házba. Ez is jelzi, hogy az együttélési formák az életpálya során változnak, a háromgenerációs együttélés is bizonyos életszakaszokra (családalapítás környéke, válás utáni életszakasz, gondozást igénylő időskor) jellemzőbb, mint más életpályaszakaszra.
The study deals with the households where grandchildren, parents and grandparents live under one roof. While the multigenerational households are relatively rare in the society, according to our estimation approximately 560 thousand people live in three-generational households in Hungary. Their proportion is determined by the general living standards of the society, social policies, the roots and characteristics of intergenerational solidarity, the demographic structure of the population and also by the attitudes towards the multigenerational co-residence. The share of multigenerational households didn’t decrease such dynamically among the families with children between 1980 and 2016 than in the whole population. Since the smaller share of three generational households is partly caused by the decreasing proportion of children in the total population. In the course of time the three generational cohabiting more and more links up with social disadvantages, the lower qualification of parents, since the shrinking trends of the multigenerational households with low educated parent was not so remarkable. Moreover, the rate increased in the 1990th, during the economic recession. The multigenerational households are more frequent among the one-parent families, partly because after divorce or separation several parents move back into the parental house. This indicates that the multigenerational cohabiting links various life events up.
Kulcsszavak: háromgenerációs háztartások, gyermekes családok, nagyszülők, unokák
Kulcsszavak angol: multigenerational households, households with children, grandparents, grandchildren