Szociológiai szemle

2022/1. szám
Cheesemakers in the local food system of the Balaton Uplands Contexts of landscape and economy in contemporary smallholder practices
Balogh Pál Géza
A kézműves sajtok az „újfajta kézműves termékek” jellegzetes megjelenési formáját jelentik, példájukon keresztül jól vizsgálható a helyi élelmiszerrendszerek és a városról vidékre költöző termelők működése. A tanulmány a témát egy erőteljes turizmus és dzsentrifikáció által jellemzett magyarországi terület, a Balaton-felvidék sajtkészítőinek esettanulmányán keresztül mutatja be. A gazdálkodók tevékenységét a külső tényezők és a belső erőforrások vizsgálatán keresztül értelmezi, ez alapján tekinti át a termelés, feldolgozás és értékesítés egymással összefüggő részterületeit, sorolja típusokba a gazdaságokat. A tanulmány rámutat arra, hogy a tér által meghatározott turizmus jelentős hatást tud gyakorolni a termelői gyakorlatokra, mellyel azonban az eltérő típusok eltérő módon élnek. Ugyanakkor a turizmus képes lehet hozzájárulni olyan gazdaságok fennmaradásához is, melyek nélküle nem tudnának sikeres gazdasági gyakorlatokat folytatni.
Artisanal cheeses are a typical form of “new kind of artisanal products” and can be used to examine the functioning of local food systems and producers moving from the city to the countryside. The study presents the topic through a case study of cheese makers in the Balaton Uplands, an area in Hungary characterized by strong tourism and gentrification. It interprets the activities of farmers through the examination of external factors and internal resources. It reviews the interconnected sub-areas of production, processing and sales, on the basis of which it classifies farms into types. The study points out that space-defined tourism can have a significant impact on producer practices, but different types use it differently. At the same time, tourism can also contribute to the survival of farms which would not be able to pursue successful economic practices without it.
Kulcsszavak: kézműves sajtkészítés, helyi élelmiszerrendszer, turizmus, újfajta kézműves termékek, rövid ellátási láncok
Kulcsszavak angol: artisan cheesemaking, local food systems, tourism, ne-artisanal products, short food chains