Szociológiai szemle

2021/2. szám
Fertility pattern change – demographic traces of the transformation of family formation in Hungary
Spéder Zsolt
Leíró demográfiai elemzési eszközökkel mutatjuk be, hogy az elmúlt negyedszázadban hazánkban megtapasztalt termékenységcsökkenés a termékenységi gyakorlat átfogó megváltozásának az  eredménye. A teljes kép felrajzolásához elengedhetetlen a jól ismert változás, a halasztás bemutatása, ám túllépünk azon, hogy a mintaváltást kizárólag a korai gyermekvállalásról a késői gyermekvállalásra való áttéréssel írjuk le. A gyermekvállalási magatartás heterogenitásnak iskolai végzettség szerinti vizsgálata alapján megállapítjuk, hogy ma a gyermekvállalási gyakorlat sokkal inkább kötődik az iskolai végzettséghez, mint egy negyedszázaddal ezelőtt, és hogy az individualizáltság térnyerése látszólagos, a fő tendencia sokkal inkább a tagolódással vagy a differenciálódással írható le. A születési évjáratokat végigkövetve megállapítjuk a kétgyermekes család dominanciájának elhalványulását, a gyermektelenség és az egygyermekesség terjedését, ami összességében a befejezett termékenység szintjének csökkenésével jár együtt. Végül javaslatot teszünk a termékenységi magatartás új korszakolására.
Using simple descriptive demographic technics, we show that fertility decline experienced in Hungary in the last quarter of a century is the result of a clear fertility pattern change. In order to draw the whole picture, it is inevitable to present the well-known process of postponement, but we go beyond describing the change as only moving from early to late childbearing. Based on the examination of the heterogeneity in the timing of childbearing by educational attainment, we conclude that childbearing practice today is much more tied to the level of education than a quarter of a century ago, and that the rise of individualization is apparent, and differentiation or crystallization tackle the general trend better. Tracing the behaviour of different birth cohorts, we find a fading dominance of the twochild family, a spread of childlessness and single-child family, which means a decrease in the level ofcompleted fertility overall. Finally, we propose a new era-divides for fertility development.
Kulcsszavak: gyermekvállalás, termékenységi szint, individualizálódás és differenciálódás, leíró demográfiai mutatók
Kulcsszavak angol: childbearing, fertility levels, individualization and differentiation, period and cohort measures