Absztraktok benyújtása - az MSZT Vándorgyűlésére

2022-04-26

***

A közjó elsősorban erkölcsi és politikai fogalom, melynek eredete az antik társadalomfilozófiáig nyúlik vissza. Mibenlétének és kiterjesztésének lehetőségéről a társadalomtudományok különbözőképpen gondolkodnak. A szociológia a közjóról és a közösségi javakkal kapcsolatban elsősorban a társadalmi egyeztetést és cselekvést, ezek egyéni és strukturális hatásait vizsgálja mikro és makro szinten. Miközben a közjó kérdése hallgatólagosan felbukkan a legkülönbözőbb tárgyú szakszociológiai kutatásokban,  - a kritikai elméletek kivételével - ritkán válik explicit tétté. A mostanihoz hasonló „átmeneti” időszakban azonban érdemesnek tűnik ezen változtatni, és közösen reflektálni a közjó problematikájára a legkülönbözőbb társadalmi jelenségek kapcsán.

 

A liberális demokráciák válsága, a korábban konszenzuálisnak tűnt értékek (mint például a társadalmi egyenlőség) devalválása, vagy következmények nélküli megsértése, és a politikai kultúra átalakulása (passzivitás, radikalizálódás, populizmus) egyaránt arra sarkallnak, hogy megvizsgáljuk, miként alakul át a közjóról való közösségi gondolkodás. A szociális és közösségi munka szakértői a közjó átstrukturálódására hívják fel a figyelmet, rámutatva, hogy a szociális kapacitásait leépítő állam szerepét egyre nagyobb mértékben civilek és önszerveződő csoportok veszik át. A közjó újraértelmezésére számos ideológia, szervezeti és közösségi gyakorlat van hatással a társadalmi mozgalmaktól, a vallási csoportokon át a nyilvánosságig, amelyek globális és lokális dinamikáját megérteni ugyancsak fontos feladata a szociológiának. A konferencia ezeket a társadalmi folyamatokat szeretné körüljárni, nagymintás vizsgálatokon és kvalitatív esettanulmányokon keresztül megérteni. Nem utolsósorban pedig reflektálni arra az elméleti és módszertani készletre, amellyel a szociológia ezekre a kihívásokra reagálni tud.

***

A konferenciára a 2. etapban előadás-absztraktokat várunk a korábban benyújtott és elfogadásra került szekciókba, valamint lehetőséget adunk a meghirdetett szekciókon kívül eső, de lehetőleg a konferencia témájához illeszkedő előadástervezetek benyújtására is.

 

Az absztraktok beérkezésének határideje: 2022. június 10.

Absztraktok elbírálása, a benyújtók kiértesítése: 2022. július 15.

Végleges konferenciaprogram: 2022. augusztus 31.

 

A szekciókba benyújtani kívánt előadás-absztraktok formai követelményei:

Az előadás címe, előadó(k) neve, intézményi affiliációja, elérhetősége, szekció neve és száma. 

Az absztrakt minimum 300, maximum 500 szó, az absztrakt tartalmazza az elméleti háttér, a kutatási kérdés, a módszertani megközelítés és a legfontosabb eredmények leírását is.

 

Absztraktokat az alábbi linken lehet benyújtani:

https://docs.google.com/forms/d/1OEZ0nLD10SBp9RM3SxttfcKmlSDGPV6KfgQmBlIx2Ac/edit?ts=62645640

 

Az alábbi szekciókba várjuk a jelentkezéseket (részletes szekciófelhívás a mellékelt dokumentumban található):

 1. SZOCIOLÓGIAI TUDÁSTERMELÉS ÉS KÖZJÓ: MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK PARTICIPATÍV NÉZŐPONTBÓL
 2. A CSALÁDOK ISKOLAI BEVONÁSA ÉS AZ ISKOLAI EGYENLŐTLENSÉGEK
 3. EGYENLŐTLENSÉG A HÁZTARTÁSON BELÜL
 4. SZOCIOGRÁFIA ÉS A MAGYAR TÁRSADALMI VALÓSÁG
 5. GYERMEKVÁLLALÁS: MAGÁNÜGY VAGY TÁRSADALMI FELELŐSSÉG?
 6. KÖZÖS (SZÖVEG)ELEMZÉS - EGO-DOKUMENTUMOK A SZOCIOLÓGIÁBAN
 7. A KÖZJAVAKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS TÉRBELI EGYENLŐTLENSÉGEI: IDEOLÓGIÁK ÉS PRAXISOK VIDÉKI ÉS VÁROSI TEREKBEN
 8. A HAGYOMÁNY ÉS A KULTÚRA A KÖZJÓ SZOLGÁLATÁBAN: TÁRSADALMI MOZGALMAK A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN
 9. A SZEGÉNYPOLITIKA VÁLTOZÁSA– ÁLLAMI KIVONULÁS ÉS HELYI/CIVIL MEGOLDÁSOK
 10. VALLÁS ÉS KÖZJÓ
 11. OKTATÁS ÉS KÖZJÓ A 21. SZÁZAD ELEJÉN MAGYARORSZÁGON
 12. A SZOCIÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI MUNKA KIHÍVÁSAI: KUDARCOK, STRATÉGIÁK ÉS JÓ GYAKORLATOK
 13. KALANDOZÁSOK A SZOCIOLÓGIA, A SZOCIÁLIS MUNKA ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS HATÁRÁN

 

A szekciók szervezési elve, hogy ugyanazon kutatási projekthez egy szekcióban maximum 2 előadás kapcsolódhat - ezzel is biztosítva a konferencia színességét, a valódi párbeszéd lehetőségét és a heterogenitást!

Az előadások időtartama várhatóan 15-20 perc.

 

A benyújtott terveket a szekcióvezetők mellett a konferencia szervezőbizottsága bírálja el, a szekción kívül benyújott absztraktokat a szervezőbizottság bírálja el.  A formailag nem megfelelő tervezetek elutasításra kerülnek.

 

A konferencia részvételi díjai:

 • MSZT-tag: 5.000 Ft
 • MSZT-tag, kedvezményezett­*: 3.000 Ft
 • Nem MSZT-tag: 12.000 Ft
 • Nem MSZT-tag, kedvezményezett*: 7.000 Ft

A részvételi díj mellett: fakultatív konferenciavacsorához való hozzájárulás: 2.000 Ft

*kedvezményezett: diák, nyugdíjas, fogyatékossággal élő, 3 éven aluli gyereket nevelő, munkanélküli személy

 

 

Kérdéseikkel Loncsák Noémihez, az MSZT titkárához fordulhatnak:

loncsaknoemi@gmail.com

 

 

Budapest, 2022. május 16.

 

A Szervezők:

A Magyar Szociológiai Társaság és a Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott

Társadalomtudományok Intézete