Absztraktok benyújtása elindult

2023-04-21

Válságról válságra

a Magyar Szociológiai Társaság 2023. évi vándorgyűlése:

Budapesti Corvinus Egyetem, 2023. november 17-18.

Az MSZT 2023-as vándorgyűlésének témája a válság. Folyamatos válságok korában élünk. A válsághelyzetek próbára teszik az egyének, közösségek és szervezetek működését, amihez való alkalmazkodásnak vannak azonban innovatív formái is, amennyiben azok új gazdasági, politikai és társadalmi megoldások forrásává válnak. Ez bizonyos szociológusokat a modern társadalmak fogalmi és strukturális újraértékelésére ösztönözte, másokat pedig a válságok percepcióinak, hatásainak és következményeinek mind pontosabb megértésére. Minden korábbinál fontosabbá vált a jól megfogalmazott szociológiai kérdések és módszerek szerepe abban, hogy világosan értelmezni tudjuk a válság(ok) kihívásaira adott társadalmi reakciókat.

Az MSZT vándorgyűlése a szakma éves találkozási pontja, amely lehetőséget kíván adni arra, hogy a fenti kérdésekről, de természetesen a válságtematikán túlmenően is minél több szociológus (vagy leendő szociológus) megoszthassa egymással a kutatási eredményeit, és vitát kezdeményezzen kutatási témákról, kérdésfeltevésekről, módszerekről és eredményekről.

 

FELHÍVÁS ELŐADÁSABSZTRAKTOK BENYÚJTÁSÁRA – szekcióba való jelentkezés és open call

Jelentkezési határidő: 2023. május 15.

Jelentkezni kétnyelvű (magyar és angol) absztrakt benyújtásával lehet.

A benyújtott tervezetekből és absztraktokból a szervezőbizottság válogat.

A konferenciára való jelentkezésnek nem feltétele az MSZT-tagság!

 

A program közzététele és a jelentkezők értesítése: 2023. július 1.

Konferenciaregisztráció és részvételi díj befizetése: 2023. július 1.- szeptember 30.


A konferencia részvételi díjai:

 

MSZT tag

Nem MSZT tag

Teljes ár

20.000 Ft

25.000 Ft

Munkahelyi támogatás nélkül

15.000 Ft

20.000 Ft

Kedvezményezett*

10.000 Ft

15.000 Ft

 

*kedvezményezett: diák, nyugdíjas, fogyatékossággal élő, 3 éven aluli gyereket nevelő, munkanélküli személy

A következő szekciókra lehet jelentkezni:

 1. A válság mérhetősége
 2. Crisis-mongering as governance (angol nyelvű szekció)
 3. Artificial intelligence and social challenges (angol nyelvű szekció)
 4. Bizalom és bizalmatlanság szociológiája
 5. A COVID-19 járvány társadalmi hatásai
 6. Income earning activities of marginalized communities (angol nyelvű szekció)
 7. Vallás szerepe válság idején
 8. Társadalmi válaszok az egészségügy válságára
 9. A fiatalok megismerésének új útjai a 21. században
 10. Kísérletek a szociológiában
 11. Ökológiai válság: társadalmi hatások és társadalmi válaszok
 12. Adminisztratív adatok szerepe a társadalomtudományos tudásunkban
 13. Az államon túl? Nem-állami szereplők a humán szolgáltatói szektorban
 14. Társadalmi bizonytalanság, válságok, egyenlőtlenségek és szociálpolitika Magyarországon és Európában: válaszok, hatások, következmények
 15. Természetesnyelv-feldolgozás a társadalomtudományokban
 16. Politikai részvétel válságok között
 17. Lakhatási válságok
 18. A heteronormativ állam és a diverz társadalom? A szexualitás (újra)értelmezése
 19. Válságok és/vagy mítoszok – a fiatalok kultúrája
 20. A válság haszna az oktatásban
 21. Válságok hatása a munka világára: kihívások és válaszok a munkaszociológiában
 • Nyitott felhívás: a felsorolt szekciókba nem tartozó előadások benyújtására
 • Doktorandusz Szekció: rövid előadások, Flash talkok (angol nyelven)

Egy résztvevő egy előadást tarthat, és társszerzőként további egy előadásban szerepelhet.

Az előadások időtartama várhatóan 15 perc

Előadásabsztraktok formai követelményei:

Az előadás címe, előadó neve, munkahelye, elérhetősége, szekció neve, ahova benyújtani kívánja. Az absztrakt minimum 300, maximum 500 szó, az absztrakt tartalmazza az elméleti háttér, a kutatási kérdés, a módszertan és a legfontosabb eredmények leírását is.

Absztraktok benyújtása ITT!!

 

A Szervezők:

A Magyar Szociológiai Társaság és a Budapesti Corvinus Egyetem