Az MSZT Munkaszociológiai és Társadalmi Egyenlőtlenségek Szakosztály felhivása

2021-09-15

Kedves Kollégák! 

 

Az MSZT Munkaszociológiai és Társadalmi Egyenlőtlenségek Szakosztály idén is tervez szekciót/ülést az MSZT éves vándorgyűlésén. A tematikát illetően, egyrészt a társaság felhívása alapján (A PANDÉMIA HATÁSA A MAGYARORSZÁGI TÁRSADALMASULÁSI FOLYAMATOKRA) várjuk a járvánnyal kapcsolatos kutatási eredményeket, másrészt, mint mindig, nagy érdeklődéssel várjuk és szakosztály témájával, céljaival egyező munkákat is. 

 

Kérjük, a részvételi szándékot szeptember 24-ig jelezzétek mindkettőnk felé (szerzők + előadás munkacíme). 

tardos.katalin@tk.hu

paksi.veronika@tk.hu

 

A felhívás szabadon terjeszthető, köszönjük, ha továbbítják a témával foglalkozóknak, akár más tudományterületen dolgozóknak. 

 

https://szociologia.hu/vandorgyules

 

Üdvözlettel, 

 

Paksi Veronika és Tardos Katalin

szakosztályi elnökök

 

 

Tisztelt Szakosztályelnökök és Titkárok,

A Magyar Szociológiai Társaság október 29. és 31. között  "A pandémia
hatása a magyarországi társadalmasulási folyamatokra" címen rendezi meg
éves vándorgyűlését. A járványhelyzet miatt úgy tervezzük, hogy a
vándorgyűlés idén is on-line formában valósul meg, de ha a körülmények
engedik, hibrid rendezvényt tartunk, hogy lehetőség legyen személyes
részvételre és találkozásra is. A Társaság elnöksége tisztelettel
felkéri a Szakosztályok elnökeit és titkárait, hogy minél előbb,
legkésőbb szeptember 30-áig közöljék, szerveznek-e szekciót a
vándorgyűlésre, és mekkora időkeretben. Jelentkezni a Társaság hivatalos
e-mail címére (mszt@szociologia.hu) küldött levéllel lehet. Kérjük, hogy
a tervezetben szerepeljen a szekció rövid leírása, a szekcióvezető
személye és lehetőség szerint a tervezett előadások listája.
Határidő: szeptember 30.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vándorgyűlésen való részvételnek feltétele
az érvényes tagsági viszony.


A PANDÉMIA HATÁSA A MAGYARORSZÁGI TÁRSADALMASULÁSI FOLYAMATOKRA

A társadalmasulás  (Vergesellschaftung, sociation) a klasszikus XX.
századi szociológia-elmélet egyik kiemelt témája volt, már csak azért
is, mert azok a - legkülönbözőbb léptékű - cselekvések és folyamatok,
amelyekben az egyének társulásokat, informális és formális csoportokat,
szervezeteket hoznak létre, a makro- és a mikroszociológia
szisztematikus összekapcsolódásának a terepe.
Az elmúlt két évre világszerte a járvány terjedésének megakadályozása,
fékezése nyomta rá bélyegét a nemzetközi kapcsolatoktól a személyközi
kapcsolatokig. Nekünk, szociológusoknak tisztába kell jönnünk azzal,
milyen hatással volt a járvány, a karantén, a bezártság, az érintkezések
kényszerű korlátozása a személyes kapcsolatokra, a családon belüli
viszonyokra, a gyermekek és a fiatalok szocializációjára. a
munkaszervezetre, a közvélemény alakulására, a rémhírek és téveszmék
terjedésére, az általános gyanakvás légkörének kialakulására, az
egészségügyi ellátás és az oktatási rendszer, valamint a kormányzati
politika viszonyára stb. stb.
A járvány lecsengése után minden társadalmi csoporttól és egyéntől
komoly erőfeszítést kíván akár a "régi" állapot újrateremtése, akár az
"új" helyzethez való kreatív alkalmazkodás.

Üdvözlettel,
Az MSZT Elnöksége