Szekciók és paneltervek benyújtása az MSZT Vándorgyűlésére

2024-02-27

Digitalizáció és társadalmi változás

A Magyar Szociológiai Társaság 2024. évi vándorgyűlése

Pécsi Tudományegyetem, 2024. november 27-29.

 

A mindennapi életünket átalakító digitalizáció előtérbe helyezi a könnyen elsajátítható és hozzáférhető, így az esélykiegyenlítés lehetőségével kecsegtető digitális tudásokat, ugyanakkor az egyéni jóllét és a szervezetek sikere transzverzális kompetenciákhoz is erősen kapcsolódik. Azaz a reziliencia, a kreativitás, a kritikus és analitikus gondolkodás, a csapatmunka és az innovációs együttműködés készségei továbbra is jelentős szerepet játszanak, és kényszerítő erővel bíró, az előnyöket és a hátrányokat strukturálisan rögzítő tényezőkké válhatnak. Kérdés, hogy az élet különböző területein, elsősorban, de nem kizárólag az oktatásban és a munka világában az elsajátítható és alkalmazható, viszonylag alacsony belépési küszöbű tudásoknak, tapasztalatoknak milyen esélykiegyenlítő szerepe lehet? Mikor és hogyan válhat új egyenlőtlenségek motorjává? A konferenciára olyan panel- és szekciójavaslatokat várunk, amelyek a digitalizáció, valamint az új média és/vagy a transzverzális kompetenciák szerepével foglalkoznak a következő területek valamelyikén: szervezetek, foglalkozások, társadalmi mozgalmak, állampolgári felelősség, a gondoskodás, a szolidaritás, az oktatás, a bérmunka és otthoni munka, a nemek szerinti munkamegosztás, intergenerációs kapcsolatok átalakulása; a mindennapi élet mediatizációja; biztonságos médiahasználat, kritikus médiaértés, médiaműveltség, kortárs médiakörnyezet kihívásai.

 

Széles szakmai körből várjuk a javaslatokat, a szociológia és a társdiszciplinák kutatói mellett a gyakorlati élet szakembereitől is.

 

Ugyanakkor, mivel az MSZT vándorgyűlése a szakma egyetlen országos találkozási pontja, lehetőséget kívánunk adni arra, hogy a fenti tematikán túlmenően is minél több szociológus (vagy leendő szociológus) megoszthassa egymással a kutatási eredményeit, ezért panel- és szekcióterveket más releváns témákban is várunk.

 

Biztatjuk a kollégákat, hogy angol nyelvű paneleket vagy szekciókat is szervezzenek, hogy a vándorgyűlés munkájába külföldi kollégák vagy diákok is be tudjanak kapcsolódni. Az elmúlt évek tapasztalatainak megfelelően, elegendő, jó minőségű jelentkezés esetén megszervezzük a PhD-diákok angol nyelvű szekcióját is.

 

A konferencia nyitóelőadását Hargittai Eszter, a Zürichi Egyetem professzora, az MTA külső tagja tartja.

 

HATÁRIDŐK:

A szervezők először szekcióterveket és panelbeszélgetés-terveket várnak, amelyeket 2024. április 20-áig elbírálnak. Ezután 2024 áprilisában és májusában, a végleges szekcióbeosztás közzététele után lehet majd előadásokkal jelentkezni a vándorgyűlésre.

 

FELHÍVÁS PANELTERVEK ÉS SZEKCIÓTERVEK BENYÚJTÁSÁRA

Jelentkezési határidő: 2024. március 31.

Paneljelentkezés esetében benyújtandó: a panel szervezője és a felkért résztvevők neve és affiliációja, továbbá egy legfeljebb 300 szavas absztrakt magyar és angol nyelven.

Jelentkezési felület: https://forms.gle/uaTCviffLgMqg5kA8


Szekciójelentkezés esetén benyújtandó: a szekció szervezője és affiliációja, továbbá egy legfeljebb 300 szavas absztrakt magyar és angol nyelven. A szekciókba a későbbiekben az érdeklődők szabadon jelentkezhetnek. Az elfogadott szekciókba eltérő műhelyekben dolgozó kutatók jelentkezését preferáljuk.

Jelentkezési felület: https://forms.gle/Aq2ixuBVKY5Us1ucA

 

FELHÍVÁS ELŐADÁSABSZTRAKTOK BENYÚJTÁSÁRA – szekcióba való jelentkezés és open call

Jelentkezési határidő: 2024. május 31.

Jelentkezési felület: Jelenleg még nem elérhető

Jelentkezni kétnyelvű (magyar és angol) absztrakt benyújtásával lehet.

 

A benyújtott tervezetekből és absztraktokból a szervezőbizottság válogat.