Polányi Károly Díj

A Magyar Szociológiai Társaság 1998-ban Polányi Károlyról díjat alapított a legjobb szociológiai könyv illetve folyóirat folyóirat cikk elismerésére. A Polányi-díjat minden évben a közgyűlésen adják át. A zsűri, amelynek tagjait az Elnökség nevezi ki, az előző év terméséből válogat (az első évben, 1998-ban még az az évi publikációk közül, a kialakult gyakorlat az 1999-es publikációs évtől kezdődően lépett életbe).

 

Átadás éve

Kiadás
éve

A díjazott neve

Kategória

2022

 

Kristóf Luca
Kultúrcsaták: Kulturális elit és politika a mai Magyarországon.
Patakfalvi-Czirják Ágnes
A székely zászló a politikától a hétköznapokig: Tárgy, identitás, régió.
Kisfalusi Dorottya - Janky Béla - Takács Károly
Grading in Hungarian Primary Schools: Mechanisms of Ethnic Discrimination against Roma Students.
Zakariás Ildikó és Feischmidt Margit
‘We Are That In-Between Nation’: Discourses of Deservingness of Hungarian Migrants Working in Institutions of Refugee Accommodation in Germany.

könyv

könyv

folyóirat cikk


folyóirat cikk

2021

 

Magyar Bálint és Madlovics Bálint
A magyar maffiaállamról kiadott munkáikért
Greskovits Béla
Rebuilding the Hungarian right through conquering civil society: the Civic Circles Movement

könyv

tanulmány

2020

 

Antal László (Könyv: Éghajlatváltozás és szociológia)
Mihályi Péter és Szelényi Iván
(Könyv: Rent-Seekers, Profits, Wages and Inequality)
Lannert Judit és Nagy Beáta  (Tanulmány: A nők helyzete a magyar tudományos életben)
Messing Vera, Ságvári Bence és Simon Dávid  (Tanulmány: Methodological Challenges in Cross-comparative Surveys: The Case of Understanding Attitudes towards Democracy in Hungary)

 

2019

 

Takács Erzsébet (Könyv: A szolidaritás alakváltozásai: Az együttműködés lehetőségei és gátjai a mai Magyarországon)
Kmetty Zoltán, Tardos Róbert,Albert Fruzsina és Dávid Beáta (Tanulmány: Mapping social milieus and cohesion patternsbetween 1997 and 2014. Exploiting the potential of the occupational positiongenerator)

 

2018

 

Detlef Pollack és Gergely Rosta
Vargha Lili, Gál Róbert Iván és Michelle Crosby-Nagy
Hajdu Tamás és Hajdu Gábor

 

2017

 

Dávid Beáta, Huszti Éva, Barna Ildikó és Yang-chih Fu
Keller Tamás

 

2016

 

Valuch Tibor
Boda Zsófia és Néray Bálint

 

2015

 

Szabó Ildikó
Szalai Júlia

 

2014

 

Polónyi István
Somlai Péter

 

2013

 

Kovách Imre  A vidék az ezredfordulón. A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai. 
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (Szociológiai Intézet) – Argumentum. Budapest, pp. 244. (2012)

 

2012

 

Huszár Ákos: "Társadalmi rétegződés és az egyenlőtlenségek igazolása", Szociológiai Szemle, 2011/3. sz. 107-124.
Kuczi TiborMunkásprés - A munka kikényszerítésének története az ipari forradalomtól napjainkig. L'Harmattan kiadó, Budapest, pp. 309. (2011)

 

2011

 

Balazs Vedres - David Stark: Structural Folds: Generative Disruption in Overlapping Groups.” American Journal of Sociology 115(4):1150-1190. (2010)
Nagy Péter TiborUtak felfelé - Oktatás és társadalmi mobilitás a 19-20. századi Magyarországon Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, pp.212 (2010)

 

2010

 

Bukodi Erzsébet - John H. Goldthorpe: Market versus Meritocracy: Hungary as a Critical Case
European Sociological Review, online pre-publication, September 15 (2009)
Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története
Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890-2008 Osiris Kiadó, Budapest, pp. 362 (2009)

 

2009

2008

Virág Tünde: Változó gazdasági – társadalmi kapcsolatok egy cigányok lakta faluban
Szociológiai Szemle 18(1):60-77 (2008)
Utasi Ágnes: Éltető kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre
Új Mandátum, Budapest, pp. 232 (2008)

folyóirat cikk

 

 

könyv

2008

2007

Tóth Kinga Dóra: A kisebbségi és a többségi identitás viszonyának lehetséges mintázatai
Századvég 2007/1, 12. évfolyam, 43. szám, 37-62. o.
Felkai Gábor: A német szociológia története a századfordulótól 1933-ig
Századvég Kiadó, Budapest, 2007. (pp. 624)
Kopasz Marianna: A vállalkozói potenciál területi különbségeinek magyarázata. A történeti-kulturális és társadalmi tényezők szerepe
Akadémiai Kiadó 2007

folyóirat cikk

 

 

könyv

 

 

könyv

2007

2006

Karády Viktor: Antiszemitizmus és modernizációs egyenlőtlenségek Magyarországon
In: A zsidóság és Európa új fejezetek az antiszemitizmus történelmi-társadalmi gyökereiről. Szerk.: Grüll Tibor, Répás László
Bp. Jószöveg Műhely, pp.135-153

tanulmány

2006

2005

Kertesi Gábor: A társadalom peremén. Romák a munkaerőpiacon és az iskolában
Osiris, Bp
Némedi Dénes: Klasszikus szociológia 1890-1945.
Napvilág, Bp.

könyv

 

 

könyv

 

2005

2004

Ladányi János Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái. Közép- és kelet európai romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata
Napvilág Kiadó. 2004.
Laki Mihály Szalai Júlia: Vállalkozók vagy polgárok? A nagyvállalkozók gazdasági és társadalmi helyzetének ambivalenciái az ezredforduló Magyarországán
Osiris Kiadó. 2004

Könyv

 

 

 

könyv

2004

2003

Hadas Miklós: A modern férfi születése
Helikon Kiadó 2003.
Altorjai Szilvia - Giczi Johanna - Sík Endre: Etüdök az élet üteméről
 Századvég, Új folyam 2. szám. pp. 3-65.

könyv

folyóirat cikk

2003

2002

Székelyi Mária - Barna Ildikó: Túlélõkészlet az SPSS-hez Typotext Kiadó
Léderer Pál: A szociológus, a módszerei meg a szövege
Új Mandátum Kiadó
Havasi Éva: Szegénység és társadalmi kirekesztettség a mai Magyarországon
Szociológiai Szemle 2002. 4. 51-71.

könyv

 

könyv

 

folyóirat cikk

2002

2001

Bindorffer Györgyi: Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban
Bp. MTA Kisebbségkutató Intézet – Új Mandátum, 2001
Szalai Erzsébet: Gazdasági elit és társadalom a magyarországi új- Kapitalizmusban
Bp. Aula, 2001
Simonyi Ágnes: Foglalkoztatási “rend” hátrányos helyzetű Kistelepüléseken
Szociológiai Figyelő, 2001. Szeptember

könyv

 

 

könyv

 

 

folyóirat cikk

2001

2000

Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek: állam, kormányok, civilek
Bp. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület – ELTE Szociológiai Intézet, 2000.
Angelusz Róbert: Láthatóság görbe tükrei. Társadalompolitikai Tanulmányok
Bp. Új Mandátum, 2000
Némedi Dénes: A szociológia egy sikeres évszázad után
Szociológiai Szemle, 2000/2. 3-16.o.

könyv

 

 

 

könyv

 

folyóirat cikk

2000

1999

Csontos László: Ismeretelmélet, társadalomelmélet, társadalomkutatás
Bp. Osiris, 1999.
Róbert Péter: Racionális szavazó Magyarországon Századvég, 1999. Újfolyam 12 (Tavasz)

könyv
(poszthumusz)

folyóirat cikk

1998

1998

Körösényi András: A magyar politikai rendszer
Osiris, Budapest (1998)
Tóth István János: Vállalkozások tulajdonosi kapcsolatai Magyarországon 1992-1996
Közgazdasági Szemle, 1998 június, 591-615. o.

könyv

 

folyóirat cikk