Szociológiai szemle

Brys Zoltán – Pénzes Melinda – Albert Fruzsina
2023/2. szám
Covid-19 vaccination refusal among cohabiting couples: results of an online survey
Brys Zoltán – Pénzes Melinda – Albert Fruzsina

A Covid19 elleni védőoltás elutasítása klasztereződést mutat a társadalomban, amely mögött strukturális hatások és a társas befolyás jelensége áll. A párkapcsolat a társas befolyás és az egészségmagatartás szempontjából egyaránt kiemelt jelentőségű. A párkapcsolati szintű vakcinációs homogenitás mértékéről keveset tudunk, ahogy a védőoltás elutasításának párkapcsolati szintű epidemiológiájáról sem rendelkezünk adatokkal. Vizsgálatunk célkitűzése ezek feltárása volt a felnőtt magyar populáción.

Az elemzett adatok egy hazai, keresztmetszeti, online felmérésből származnak, amely 2022. november 15. és 26. között zajlott. A vizsgálat megfigyelési egysége az egyén volt, az elemzési egysége a párkapcsolat. A pár két tagjának a Covid19 elleni védőoltással kapcsolatos magatartása, valamint szociodemográfiai változók kerültek bevonásra. Kereszttábla-elemzést, bináris és multinomiális logisztikus regressziót alkalmaztunk.

654 felnőtt pár került a mintába. A homogén magatartású párok aránya 88,5 százalék (95 százalék, MT 86–91 százalék) volt, amely közepes mértékben (Cohen-féle h = 0,6) nagyobb, mint ha a felek egymástól függetlenül viselkedtek volna. A pár együttélésének időtartama, iskolai végzettsége és influenzaoltással kapcsolatos korábbi magatartásának homogenitása összefüggést mutatott a Covid19 elleni védőoltással kapcsolatos magatartás homogenitásával. Rosszabb anyagi helyzetben lévő, alacsonyabb iskolai végzettségű, illetve rövidebb ideje együtt élő párok pedig magasabb eséllyel tartoztak azon párok közé, ahol legalább egy tag elutasítja az oltást.

The refusal of Covid-19-vaccine shows a clustering in society, which is due to societal-structural effects and social influence. Both in terms of peer influence and health behavior, the romantic relationship is of particular importance. However, little is known about the extent of vaccination homogeneity at the couple level, nor is there data on the epidemiology of Covid-19-vaccine refusal at the couple level. The aim of our study was to explore these in the adult Hungarian population.

The data are from a national, cross-sectional, online survey conducted between 15–26 November, 2022. The unit of observation was the individual while the unit of analysis was the couple. The Covid-19 vaccination behavior of the couple and sociodemographic variables were included. Cross tabulation analyses and binary and multinomial logistic regressions were applied.

654 adult couples were sampled. The proportion of couples with homogeneous behavior was 88.5 per cent (95 per cent CI 86.0–91.0 per cent), which was moderately (z=10.5; p<E-16; Cohen’s h=0.6) greater than if the partners had behaved independently. The duration of cohabitation of the couple, the educational level of the couple and the homogeneity of the couple's previous behavior with regard to influenza vaccination were associated with homogeneity of behavior with regard to Covid-19 vaccination. Couples with poorer financial status, lower educational attainment, and couples living together for a shorter period of time were more likely to be in a group of couples where at least one member refused Covid-19-vaccination.
Kulcsszavak: társas befolyás, Covid19, vakcináció, párkapcsolat
Kulcsszavak angol: social influence, Covid-19, vaccination, couple relationship