Szociológiai szemle

2023/4. szám
The participation of the disability movement in policy-making in Hungary since 1998
Petri Gábor – Hruskó Erika
A fogyatékos emberek társadalmi mozgalma történetileg befolyásolta a liberális demokráciák fejlődését. A fogyatékossággal élő embereket érintő progresszív szakpolitikai változások a fogyatékosügyi mozgalom nyomására történtek. Ugyanakkor nem világos, hogy a civil érdekvédelmi térnek az erodálódó demokráciákban tapasztalható zsugorodása mennyiben érinti a fogyatékosügyi mozgalmat. Tanulmányunk a hazai fogyatékosügyi mozgalom 1998 óta eltelt időszakát vizsgálja a szakpolitikai bevonódás szintjeire és az érdekvédelmi lehetőségek változására fókuszálva. Tapasztalt mozgalmi szereplőkkel készült interjúkra (15) építve, és szakpolitikai dokumentumok vizsgálatával megállapítható, hogy a hazai fogyatékosügyi mozgalom bevonódása jelentősen romlott a 2010-es évek kezdete óta. A konzultációs platformok kiüresedtek, a kormányzati reakciótól tartva a szervezetek rendszeresen öncenzúrát gyakorolnak a kommunikációjukban, és kerülik a kormányzat kritikáját. A mozgalom széttöredezett. A fogyatékossággal élők igényeinek emberi jogi keretezése egyre kevésbé preferált kormányzati oldalról, az emberi jogokkal szembeni mozgalmi hozzáállás apatikus. Szűkült a média és a független emberi jogi intézmények elérése is.
The disabled people’s movement has successfully lobbied for progressive policy changes around the world. The movement’s achievements have influenced today’s liberal democracies. However, it remains unclear what happens to disability movements in eroding democracies where the space for civil society advocacy is shrinking. This paper explores the Hungarian disability movement and how the movement’s participation in policy-making has changed since 1998. The inquiry builds on 15 interviews with experienced disability advocates and document analysis of policy papers. Our study shows that the Hungarian disability movement’s involvement in policy-making has shrunk markedly over the last decade. Consultative platforms have been hollowed out, and disability advocacy organisations often self-censor their public statements in fear of government response. The movement has become fragmented. The government’s policy mechanism has shifted away from the human rights approach. The movement’s access to the media and access to independent human rights bodies have also shrunk.
Kulcsszavak: fogyatékosügyi mozgalom, bezáródó tér, civil társadalom, emberi jogok, posztszocializmus
Kulcsszavak angol: disability movement; shrinking space; civil society; human rights; post-socialism