Szociológiai szemle

2020/4. szám
Virágh Enikő Anna
A tanulmány a 2016-os Kiss László-ügyet vizsgálja a médiabíráskodás fogalmából kiindulvaa legolvasottabb hat online híroldalon megjelenő cikkek alapján, különös tekintettel az újságírói véleménycikkekre. A médiabíráskodás Greer és McLaughlin (2011, 2012) értelmezésében olyan folyamat, amelynek során a hírmédia egyfajta morális alapokra hivatkozó populista igazságszolgáltatást gerjeszt és működtet. A tanulmány egyfelől azt vizsgálja, hogy mennyiben alkalmas a brit média működésére kitalált médiabíráskodás fogalma a magyarországi Kiss László-ügy leírására. Másfelől a nemi erőszak mint az ügy fontos dimenziója is vizsgálat tárgyát képezi, hiszen a Kiss-ügyben egy 55 évvel korábbi, jogilag már lezárt csoportos nemi erőszak elkövetéséről van szó. A tanulmány bemutatja, hogyan épül fel, és miként terjed ki az ügy egyéni szintről intézményi és társadalmi szintre, mi jellemzi a diskurzus eme szintjeit, illetve hogyan működik az egyes szinteken a médiabíráskodás mechanizmusa.
This paper examines the Kiss László case (2016) as ’trial by media’ based on the articles published in the most popular online magazines and newspapers with a special focus on op-eds. According to Greer and McLaughlin (2011, 2012) ’trial by media’ is a moral-based form of populist justice driven by the news media. The paper explores to what extent is trial by media as a phenomenon born to describe the operation of the British press applicable to the Hungarian Kiss László case, on the other hand the judgement of sexual violence as an important dimension is also considered – as this case is about a gang-rape committed and convicted 55 years ago. The paper shows how the case built up and spread from individual to institutional and social levels, how these discoursive levels are structured and how trial by media works on each of them.
Kulcsszavak: médiabíráskodás, média feletti bíráskodás, Kiss László-ügy, nemi erőszak, szimbolikus erőszak
Kulcsszavak angol: trial by media, media on trial, Kiss László case, rape, symbolic violence.