Szociológiai szemle

2023/3. szám
Typologies of cohabitation in the new millennium
Murinkó Lívia
A párkapcsolatok évtizedek óta tartó átalakulásának fontos eleme az élettársi kapcsolatok térhódítása, melynek során nőtt a házasságkötés nélkül együtt élők családi élethelyzetének, életútjának és várakozásainak változatossága, mely szükségessé teszi a differenciált megközelítést. Az elemzés célja az élettársi kapcsolatban élő 22–69 éves népesség típusainak azonosítása, változásuknak és társadalmi jellemzőiknek vizsgálata az Életünk fordulópontjai adatfelvétel első (2001) és ötödik (2016/17) hullámának adatai alapján. A típusalkotás szempontjai közé a párkapcsolati elköteleződés és a házasság megítélése mellett – a hazai jellegzetességek figyelembe vételének igénye miatt – a családi életút főbb jellemzőit is bevontuk. Látens osztályelemzés segítségével négy típust azonosítottunk: próbaházasság, házasság alternatívája, mozaikcsalád és házasság utáni együttélés. A próbaházasságban élők esetében az együttélés a házassági folyamat részének tekinthető, valamint ők a legfiatalabb, a leginkább házasságpárti és a legelőnyösebb társadalmi helyzetű csoport. Az arányuk nem változott. A házasság alternatívájaként együtt élők aránya jelentősen nőtt és társadalmi-gazdasági hátrányok is jellemzik őket. A mozaikcsalád típusban élőknek nem ez az első párkapcsolatuk, gyakran van nem közös gyermekük. A házasság utáni, inkább a középkorúakra és idősekre jellemző tartós együttélések aránya csökkent. Nem találtunk olyan, a nemzetközi szakirodalomban megjelenő csoportokat, akik elutasítják a házasságot, akiket rossz anyagi helyzetük gátol a házasságkötésben, vagy akik csak rövid, elköteleződéstől mentes együttélésként tekintenek az élettársi kapcsolatukra.
An important element in the decade-long transformation of relationships is the rise of unmarried cohabitation, which has increased the diversity of couples’ family situations, trajectories and expectations, calling for a differentiated approach. The analysis aims to identify types, changes and characteristics of the cohabiting population aged 22–69, based on data from the first (2001) and fifth (2016/17) waves of the Turning Points of the Life Course panel survey (the Hungarian Generations and Gender Survey). In addition to relationship commitment and attitudes towards marriage, the main characteristics of family trajectories were also included in the grouping criteria. Using latent class analysis, four types were identified: trial marriage, alternative to marriage, mosaic family and post-marital cohabitation. Cohabiters in a trial marriage are the youngest, the most pro-marriage and the most advantaged socially. The share of the alternative to marriage type has increased and is characterised by socio-economic disadvantages. The proportion of long-term cohabitation after marriage, which is more common among middle-aged and elderly people, has decreased. We did not find groups who reject marriage, who are prevented from marrying by their poor financial situation, or who see their cohabitation as an alternative to being single, as reflected in international literature.
Kulcsszavak: párkapcsolatok, élettársi együttélés, látens osztályelemzés, Életünk fordulópontjai
Kulcsszavak angol: partnerships, unmarried cohabitation, latent class analysis, Generations and Gender Survey