Szociológiai szemle

2018/2. szám
Kisfalusi Dorottya
Az exponenciális random gráf modellek (ERGM) olyan statisztikai modellek, melyek társadalmi kapcsolathálók elemzésére alkalmasak. A széles körben ismert regressziós technikák (pl. logisztikus regresszió)
nem alkalmasak a kapcsolatok egymástól való függőségének figyelembevételére, mivel a megfigyelési egységek között függetlenséget tételeznek fel. A társadalmi kapcsolathálók jelölései azonban nem függetlenek egymástól, és az ERG-modellek képesek a jelölések közötti függőségi viszonyok modellezésére. Az ún. lokális hálózati konfigurációk hatásának becslésével egyrészt következtetéseket vonhatunk le arról, hogy az adott kapcsolathálót milyen mechanizmusok hozták létre, másrészt egyéb, számunkra fontos magyarázó változók paramétereit (pl. a hálózati szereplők neme, etnikai hovatartozása) úgy tudjuk megbecsülni, hogy közben kontrollálunk az endogén hálózati mechanizmusokra. A tanulmányban az ERG-modellek ismertetése után egy empirikus példával, egy hatodikos általános iskolai osztály baráti hálózatának elemzésével is illusztrálom e statisztikai modellek használatát.
Exponential random graph models (ERGMs) are statistical models for social networks. Social networks cannot be adequately analysed with standard statistical models such as logistic regression, because these techniques assume independence among observations. In social networks, the presence or absence of ties in the network affect the presence or absence of other ties. ERGMs explicitly model these dependence among ties. By estimating the effects of several local network configurations, inferences about the underlying social mechanisms can be made. Moreover, the effects of attribute-based
parameters (e. g., ethnicity, gender) on network ties might be overestimated if endogenous structural network processes are not controlled for. In this study, I give an overview of ERGMs and illustrate their use with an empirical example analysing the friendship network of a sixth-grade school class.
Kulcsszavak: ERGM, kapcsolatháló-elemzés, statisztikai modellezés
Kulcsszavak angol: ERGM, social network analysis, statistical modelling