Szociológiai szemle

Kovách Imre - Szabó Andrea - Hajdu Gábor - Kristóf Luca - Gerő Márton
2018/3. szám
Kovách Imre - Szabó Andrea - Hajdu Gábor - Kristóf Luca - Gerő Márton
A magyar társadalom integrációjáról és dezintegrációjáról szóló kutatásunk során létrehoztunkkét, a magyar társadalom tagjait az integráció különböző dimenziói alapján csoportosító modellt: az
integrációs, illetve az integrációs-normatív-funkcionalista modellt. Jelen tanulmányunk célja e két modell érvényességének vizsgálata és annak a hazai rétegződéskutatásban használt más rétegződésmodellek érvényességével való összehasonlítása. A tanulmányban így az általunk létrehozott két modell érvényességét
a normatív-funkcionalista modellel, a státuszcsoportokkal és a látens osztálymodell érvényességével hasonlítjuk össze. Eredményeink szerint a különböző modellek eltérő területeken teljesítenek jól. Míg a normatív-funkcionalista modell és a státuszcsoportok inkább a társadalmi státuszhoz kapcsolódó tényezőkkel mutatnak erősebb összefüggést, addig az integrációs modell jobban magyarázza a szubjektív tényezőket.
By examining the integrative processes of the Hungarian society we developed two models grouping the members of the Hungarian society based on dimensions of social integration: the Integration
model and the Integrative-normative functionalist model. In our study we aim to examine the construction-validity of these two models and to compare their validity to the validity of other well-known models used in the Hungarian research on social stratification. Th us, we compare our models to the normative-functionalist model, the status-group model and to the latent class model. Our results suggest that, in line with the idea behind criterion validity- the different models perform good in different areas. While the normative-functionalist model and the status-group model show stronger correlation with dimensions of socio-economic status, the two models of social integration explain subjective, attitudinal variables better.
Kulcsszavak: társadalmi integráció,rétegződés,konstruktumvaliditás
Kulcsszavak angol: social integration, social stratifi cation, construct-validity