Szociológiai szemle

Bocsi Veronika – Pusztai Gabriella – Fényes Zsuzsanna Hajnalka
2020/4. szám
Bocsi Veronika – Pusztai Gabriella – Fényes Zsuzsanna Hajnalka
A tanulmány célja, hogy az családjukból elsőként a felsőoktatásba lépők (a továbbiakban röviden: első generációs hallgatók) egyetemi pályafutásának egyik fontos területét, az eredményességet járja körül. Az elemzésbe olyan háttérváltozókat is bevonunk, amelyek a hallgatói lét fontos alapjait képezik: tanulmányuk motivációit, az egyetemi integráció különböző formáit és a szülők oktatáshoz való viszonyát. A nemzetközi szakirodalom ezeken a területeken – az eredményességet is ideértve – az első generációs hallgatók hátrányos helyzetére mutat rá.
Kutatásunk során egy tudományegyetem karokra reprezentatív adatbázisát használtuk fel (N = 810). Az eredményesség fogalmát kétféleképpen mértük: egyrészt egy komplex, tudományos és munkaerőpiaci kimenetet magába foglaló kérdéssorral, amelyből indexet készítettünk, másrészt pedig az utolsó két szemeszter súlyozott tanulmányi átlagával. Az első generációs és a szülői iskolázottság tekintetében heterogén hátterű hallgatók alacsonyabb eredményességét komplex megközelítéssel tudtuk megragadni. A diplomás szülők gyermekeinek előnye a regressziós modellben is kimutatható volt, ugyanakkor a heterogén hátterű hallgatókhoz képest az első generációs hallgatók is kedvezőbb helyzetben voltak. Az eredményesség mind a két típusát alakították a szoros oktatói kapcsolatok, illetve a nemi hovatartozás. A tanulmányi átlag vizsgálata során a szülők végzettsége nem bírt magyarázó erővel.
The aim of this study is to describe the achievement of first generation students. We put in our model such variables like students’ integration into the campus (toward peers and lecturers too), students’ motivation toward further studies and parental attitude toward learning and schooling. If we go through the scientific literature we can detect the disadvantageous situation of first generation students in these fields. During our analysis a database was used which is related to a research university (N=810), Hungary. The
phenomenon of achivement was measured in two different ways. Firstly an index was used which was created from a questionblock that contains the elements of academic activities and the guarantees of successful labour-market presence and secondly the weighted form of average. We can find the trace of the lower level of achivement in the case of first generation students’ and students with heterogenous background. The parental education had got their own and special effect in the linear regression model too. A netoworks
towards lecturers and gender shape the two forms of achivement as well. GPA was not formed by parental background.
Kulcsszavak: felsőoktatás, eredményesség, első generációs értelmiségi hallgatók
Kulcsszavak angol: higher education, achievement, first generation students