Szociológiai szemle

Habsz Lilla Dorina – Radó Márta
2018/2. szám
Habsz Lilla Dorina – Radó Márta
Az általános iskolai osztályokon belül alakuló népszerűséget több tényező is befolyásolhatja, ezek közül az iskolai teljesítmény és az etnikum fontos szerepet tölt be. Kutatásunk legfőbb célja volt annak feltárása, hogy megfigyelhető-e a magyarországi általános iskolákban az iskolai ellenkultúra jelensége a roma tanulók körében; választ kerestünk arra, hogy a jól teljesítő roma diákokat kiközösítik-e roma társaik. Kutatásunkhoz az MTA TK „Lendület” RECENS Kutatócsoport szervezésében zajló „Versengés és negatív hálózatok” címen futó
longitudinális adatfelvétel négy hullámát használtuk fel. A vizsgálat 5–6. osztályos diákokat követett nyomon 4 féléven keresztül. Elemzésünk során a paneladatokat fix- és randomhatás-modellel elemeztük. Többváltozós modelljeink azt mutatják, hogy a tanulás eredményessége pozitív módon áll kapcsolatban a népszerűséggel mind a roma, mind a nem roma közösségben. Ennek alapján megállapíthatjuk, hogy az iskolai ellenkultúra nincs jelen a kissebségi diákok körében. Továbbá az egész osztályon belül a jól tanuló romák több baráti jelölést kaptak, mint a jól tanuló nem romák a kontrollváltozók szinten tartása mellett, a baráti választás pedig motiválhatja a kisebbségi csoport felzárkózását. Azonban a romák kevésbé érzékenyek roma osztálytársaik iskolai teljesítményére, mint a nem romák a nem romákéra. Ez a jelenség pedig hosszú távon az egyenlőtlenségek elmélyüléséhez vezethet.
Popularity is affected by a variety of factors in primary schools such as academic achievement and ethnicity. The main goal of our study was to analyse whether the label Acting White exists in Hungarian schools among Roma students. We scrutinized whether Roma students penalize those in-group members whose academic achievement was high. The empirical basis of our research was the “Competition and negative networks” longitudinal dataset, which was collected by the MTA TK “Lendület” RECENS research group. This research followed 11 and 12-year old students for a four terms period. The survey was analysed
using fixed and random effect models. We found a positive relationship between grades and popularity both within the majority group and within the minority group after ruling out the control variables. Therefore, there was no evidence for “Acting White” among Hungarian Romas. Furthermore, Romas received more friendship nomination in the whole class upon having good grades than non-Romas, which can motivate the minority group to study better. However, better grades were more positively evaluated for the non-Roma students within their in-group than for the Roma students, which may further increase inequalities.
Kulcsszavak: etnikum, barátság, teljesítmény, társas háló
Kulcsszavak angol: ethnicity, friendship, academic achievement, social network