Szociológiai szemle

Németh Brigitta – Lőrincz László
2019/1. szám
Németh Brigitta – Lőrincz László
Kutatásunk a kapcsolathálók magyarországi vándorlásban játszott szerepével foglalkozik. A korábbi vizsgálatok elsősorban a nemzetközi vándorlásban mutatták ki a kapcsolathálók hatását a migrációra, tanulmányunkban ezt a belföldi migráció kapcsán elemezzük. Modellünkben a származási települések és a célhely-alternatívák infrastrukturális és gazdasági jellemzői mellett a hálózati hatások további push és pull faktorokként jelennek meg. Az elemzésbe bevontuk a települések jellemzőit a T-STAR adatbázis alapján, a települések közti távolságot pedig az útidővel jelöltük. A kapcsolathálók hatását az elmúlt évek vándorlásával és az iWiW közösségi hálón fenntartott kapcsolatokkal mértük. A longitudinális adataink a 2000–2014 közötti időszakra, a keresztmetszeti modellek pedig 2014-re vonatkoznak. A statisztikai elemzésekhez többszintű (multilevel) és fixhatás modelleket használtunk. Eredményeink azt mutatják, hogy mind az elvándorlással, mind a letelepedéssel szignifikáns és pozitív összefüggésben vannak a kapcsolathálózati jellemzők – mind a korábbi évek vándorlása, mind a közösségi hálón fenntartott kapcsolatok hatással vannak az aktuális évi vándorlás mértékére.
Our research focuses on the role of social networks in Hungarian migration. Previous studies have shown the impact of networks on migration in the context of international migration, in this study we analyze this pattern considering internal migration. We examine separately the factors determining the out-migration from settlements and the factors determining the location choice of internal migrants.
The network effects appear in our model as push and pull factors in addition to the infrastructural and economic characteristics of the source settlements and destination alternatives. The characteristics of the settlements are included in the analysis based on official data, and the distance between settlements are indicated by the travel time. The effect of social networks has been measured by the migration rate of previous years and by the intensity of user-user connections on iWiW social network site between two cities. We analyze longitudinal data for the 2000-2014 period, and the cross-sectional models are for the year 2014. We used multilevel and fixed-effect regression models for the analysis. Our results show that both leaving and choosing settlements are associated with the network effects: the migration of previous years and the connections on iWiW also have an impact on the current migration rate.
Kulcsszavak: belföldi migráció, kapcsolatháló, kumulatív okság, hálózati hatás, helyhasznosság, közösségi háló
Kulcsszavak angol: internal migration, social network, cumulative causation, network effect, place utility, onlinesocial networks