Szociológiai szemle

2022/3. szám
How did the Covid19 pandemic affected reproductive choices in Hungary?
Szalma Ivett – Takács Judit
Ebben a kutatásban arra kerestük a választ, hogy a Covid19-világjárvány hogyan hatott a reprodukciós döntésekre Magyarországon. A kérdés megválaszolásához félig strukturált interjúkat készítettünk 2020 őszén 18 és 45 év közötti gyermektelen vagy egygyermekes férfiakkal és nőkkel. Az eredmények azt mutatják, hogy a világjárvány leginkább az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő terhek által hatott a reprodukciós döntésekre. Különösen a gyermekes interjúalanyok fogalmazták meg azon aggodalmukat, hogy a pandémia alatt az egészségügyi rendszer nem alkalmas a terhességgondozás és a szülés megfelelő minőségű biztosítására. Emellett a társadalmi távolságtartás következményei is fontos szerepet kaphattak a reprodukciós döntésekben. Ha az anyák szülési szabadságon voltak, és az apák otthonról dolgoztak, az kedvezően befolyásolhatta ezeket a döntéseket, de ha az anyák fizetett munkahelyen dolgoztak, az negatívan hatott a termékenységi tervekre, míg a gyermektelen nők ilyen hatásokról nem számoltak be. A pandémiától függetlenül a családok anyagi helyzete kulcsszerepet játszik a reprodukciós döntések meghozatalában. Ugyanakkor arra is találtunk bizonyítékot, hogy további bizonytalanságok is befolyásolhatják a reproduktív döntéseket: például a munkahely elvesztésétől való félelem és az, hogy az egyének hogyan ítélik meg jövőbeli kilátásaikat.
In this research our aim was to answer the question how the COVID-19 pandemic affected reproductive choices in Hungary. To answer this question, we conducted semi-structured interviews in the autumn of 2020 with forty men and women aged 18-45 having no children or only one child. The results show that the most important direct impact of the pandemic was the burden on the healthcare system, especially mothers and fathers reported this concern. Besides the negative effect on the healthcare system, social distancing rules had mixed effects on fertility plans. If the mother was on maternity leave, while the father worked from home it had a favourable impact, but if the mother worked in a paid job, then that had a negative effect on fertility plans, while childless women did not report any effects. Regardless of the pandemic, the financial situation of families played a key role in fertility intentions. We also found evidence that additional insecurities, such as the fear of losing one’s job and how individuals see their future prospects, can influence reproductive choices.
Kulcsszavak: Covid19, reprodukciós döntések, egészségügyi rendszer, társadalmi távolságtartás, bizonytalanságok, ökoszorongások
Kulcsszavak angol: COVID-19, reproductive choices, health system, social distancing, uncertainties, eco-anxieties