Szociológiai szemle

Szőke Alexandra – Geambașu Réka
2023/3. szám
„Enjoy the playing!?” The deprofessionalization of kindergarten teachers and its related tensions in Hungary
Szőke Alexandra – Geambașu Réka
A cikk a hazai óvodapedagógus-hiányból kiindulva azt járja körül, hogy miként tapasztalják meg az óvodapedagógusok a szakmájukat érintő változásokat. Míg a hazai oktatási rendszer anomáliáiról számos elemzés született, ezek jelentős része az iskolákra fókuszál. Jelen tanulmány célja, hogy rámutasson az óvodákban jelenleg zajló folyamatokra, illetve feltérképezze azokat a változásokat, melyek az elmúlt 10–15 év során jelentősen befolyásolták az óvodapedagógusok szakmai munkáját. Tanulmányunk egyrészt számba veszi azokat az intézményi-szabályozási átalakulásokat, melyek 2010 óta a szakmát érintették, másrészt felhívja a figyelmet azokra a társadalmi folyamatokra, melyek jelentősen hatottak az óvodapedagógusok társadalmi pozíciójának alakulására. Kvalitatív empirikus kutatásra alapozott elemzésünkben a fenti változásokat kifejezetten az óvodapedagógusok szemszögéből értelmezzük, ami kevesebb figyelmet kapott az oktatásra fókuszáló társadalomtudományi elemzésekben. Tanulmányunk azt mutatja, hogy az intézményt érintő változások, azon belül is a megnövekedett kettős nyomás, melyet egyrészt a növekvő ellenőrzés és dokumentációs terhek, másrészt a határozottabb szülői elvárások okoznak, a szakma egyfajta deprofesszionalizációjához vezetnek, melynek fontos elemei a pedagógusok társadalmi elismertségének csökkenése és szakmai autonómiájuk gyengülése. A növekvő külső elvárások és az óvodapedagógusok saját, szakmai értékekről alkotott elképzelései közötti disszonancia, illetve az ezek teljesítéséhez szükséges eszközök növekvő hiánya olyan feszültségeket okoz, melyeket egyre nehezebben képesek feloldani, és ami tovább nehezíti az óvodapedagógus-hiány kezelését.
The article, using the growing lack of kindergarten teachers in Hungary as a starting point, discusses the ways these professionals have experienced recent changes within their profession. Whereas numerous work has analysed the Hungarian education system, most of these focus on schools. Our aim is to highlight those processes that have substantially influenced kindergarten teachers’ work over the past 10-15 years. Our analysis brings together both regulatory-institutional changes and socio-cultural processes. Based on qualitative empirical research, our article highlights these changes through the self-interpretation of kindergarten teachers, which has thus far received less attention in Hungary. We argue that these broader changes have resulted in the amplification of external pressures from two sides – from the state through increasing control and bureaucratic documentation, and from stronger parental requirements. This has led to the deprofessionalization of kindergarten teachers, i.e. a decrease in their autonomy and social prestige. Moreover, these processes often collide with the main values the teachers accord to their profession, whilst also the resources are increasingly lacking for satisfying these new criteria. This causes increasingly unresolvable tensions for the teachers, which further aggravates the situation of this profession, making it more difficult to find solutions for the growing lack of professionals.
Kulcsszavak: óvodapedagógusok, deprofesszionalizáció, iskolásítás, intenzív szülőség, óvodapedagógus-hiány
Kulcsszavak angol: Kindergarten teachers, deprofessionalization, schoolification, intensive parenting, lack of kingergarten teachers