Szociológiai szemle

Balogh Eszter – Mikó Fruzsina – Csanády Márton
2022/2. szám
Career dilemmas: opportunities for Hungarian women in the Austrian labour market
Balogh Eszter – Mikó Fruzsina – Csanády Márton
A tanulmány az Ausztriában élő magyar nők munkaerőpiaci integrációjának sikereiről ad áttekintést. Az írás alapját egy nem reprezentatív kvantitatív kutatás eredményei adják. Az integrációs sikereket a munkaerőpiaci státusz és a dekvalifikáció mértékéből képzett mutató, egy ún. karrierhaszon-mutató segítségével mutatjuk be, amelyet ez a tanulmány alkalmaz először a migrációkutatásban. A kutatási adataink azt mutatják, hogy a magyar nők Ausztriában jellemzően el tudnak helyezkedni, ám jelentős mértékben dekvalifikálódnak, amitől döntően a magas szintű nyelvtudás jelenthet védelmet. A nyelvtudás erős hatása mellett a kor, a migrációban töltött idő hossza, valamint a gyermekkel való rendelkezés ténye nem játszik jelentős szerepet a dekvalifikáció esélyében. A karrierveszteség esélyét azonban a nyelvtudás mellett a migrációban töltött évek száma is befolyásolja.
The study provides an overview of the successes of the labour market integration of Hungarian women living in Austria. The paper is based on the results of a non-representative quantitative survey. The integration success is presented using an indicator of labour market status and the degree of disqualification, a so-called career benefit indicator, which is used for the first time in migration research. Our research data show that Hungarian women in Austria are typically able to find a job, but are significantly de-skilled, which is mainly protected by a high level of language skills. Apart from the strong effect of language skills, age, length of time spent in migration and the fact of having children do not play a significant role in the chances of disqualification. However, in addition to language skills, the number of years spent in migration also influences the chances of losing a career.
Kulcsszavak: migráció, dekvalifikáció, munkaerőpiac, női migráció, karrier
Kulcsszavak angol: migration, disqualification, labour market, female migration, career