Szociológiai szemle

2020/3. szám
Szentesi Balázs
A tanulmány egy budapesti alternatív gimnázium (a „Diákház”) belső diskurzusát vizsgáló, etnográfiai módszerekkel végzett kutatás eredményeire épül. A Diákházban a tanárok iskolaelhagyó, a felnőttekkel, tanárokkal, iskolákkal szemben többnyire elutasító, szociokulturálisan sokszínű diáksággal dolgoznak. A hagyományostól eltérő pedagógiai eszközök használata mellett ezt a munkát segítik a diákházi diskurzusban megjelenő szubkulturális koncepciók: a másság, a deviancia, a kulturális mainstreammel szembeni ellenállás, a marginalitás és a communitas, a státuszkülönbségek nélküli közösség élménye. Az írás néhány példán keresztül bemutatja, ahogyan az oktatási intézményi keretben fenntartott communitas megjelenik és megerősítődik a diákházi kommunikációs színtéren, és ahogyan a struktúrán kívüliség élménye hozzájárul a diákok strukturális pozícióemelkedéséhez.
The study examines the internal discourse of an alternative grammar school (the „Diákház”) in Budapest based on the results of an ethnographic research. The teachers of the Diákház deal with socioculturally diverse early school leavers who mostly feel some rejection to adults, teachers and schools. Besides the pedagogical methods, different from traditional ones, the subcultural concepts of the discourse help their work: the otherness, deviance, resistance against the mainstream, marginality and the communitas, the experience of a community without status differences. This paper demonstrates how the communitas, maintained within the educational framework, appears and is reinforced on the Diákház communication scene, and how the feeling to be out of the structure endorses students’ progress in the structure.
Kulcsszavak: communitas, szubkultúra, alternatív oktatás, iskolai kimaradás
Kulcsszavak angol: communitas, subculture, alternative education, school dropout