Szociológiai szemle

2018/1. szám
Fényes Hajnalka
Tanulmányunkban egy kvantitatív kutatás másodelemzésére vállalkoztunk az NKFI (K116099) kutatás keretében. Az eredeti kutatás a nők esélyegyenlőségét vizsgálta a tudományos szférában.
A vizsgálat 2007–2009 között zajlott, a mintavétel alapja az MTA köztestületi tagok névsora volt. A jelen kutatás célja a tudományos fokozattal rendelkező nők és férfiak összevetése tudományos és
munkaerőpiaci eredményességük egyes mutatói szerint. Az elméleti részben az oktatásban és a tudományos életben levő horizontális és vertikális szegregációval foglalkozunk, ami hipotézisünk szerint hatással lehet a nők karrierjére, emellett kitérünk a családi, magánéleti hatásokra is. Eredményeink és a korábbi vizsgálatok szerint is a tudományos fokozattal rendelkező nők hátrányos helyzetben vannak, kevésbé sikeres a magánéletük, mint a fokozattal rendelkező férfiaknak, és jobb társadalmi háttér kell az érvényesülésükhöz.
Regressziós eredményeink azt mutatják, hogy a férfiak és nők tudományos eredményessége hasonlóan alakul, figyelembe véve a társadalmi és családi háttér nemi különbségeit is. Ennek ellenére további eredményeink szerint a férfiak nagyobb mértékben elégedettek foglalkozásukkal, valamint karrierjük – ellentétben a női kollégákéval – nem lassul, és vezető pozíciót is nagyobb eséllyel érnek el.
In this paper a secondary analysis, made within the framework of the NKFI (K116099) project is presented. The aim of the original research was to explore career possibilities of women in science. The research was conducted between 2007 and 2009. The goal of this present research is to compare women and men with scientific degrees focusing on scientific and labor market efficiency. In the theoretical part we deal with horizontal and vertical segregation by gender in education and in science, which – based on our hypothesis – can have an effect on the further career possibilities of women and men, and we deal with family and private-life affects as well. According to our results, andto previous results, women with scientific degrees are in a disadvantageous position compared to men; they have disadvantages in their private life and they have better social background than men in a same position, so in this sense they are in a disadvantageous position as well. Our regression-analyses show that the scientific efficiency of men and women are quite similar, but men are more satisfied with their positions and career, and they can obtain higher positions than women with scientific degree.
Kulcsszavak: tudományos fokozatok, genderkülönbségek, horizontális és vertikális szegregáció, tudományosés munkaerőpiaci eredményesség
Kulcsszavak angol: scientific degrees, gender differences, horizontal and vertical segregation, scientific andlabour market efficiency