Szociológiai szemle

2020/4. szám
Csurgó Bernadett
A tanulmány a magyar vidéki társadalomban új csoportként megjelenő, ún. kreatív női vállalkozókat elemzi vidékszociológiai megközelítésben. A tanulmány egy kvalitatív szociológiai vizsgálatra épül, amelyben 48 félig strukturált interjú készült olyan kreatív vidéki vállalkozónőkkel, akik kreatív és újító termékeikkel, valamint szolgáltatásaikkal az elmúlt évtizedekben jelentek meg a világhálón, a vidéki fesztiválokon, illetve a helyi gazdaságban, új tevékenységi típust és új életformát teremtve a vidéki Magyarországon. Az elemzés középpontjában a vállalkozásalapítás motivációja áll. Az empirikusan megalapozott típusalkotás módszerével a tanulmány a kreatív vidéki vállalkozónők három típusát: az anyavállalkozókat, a karrierváltókat és a nosztalgiavállalkozókat azonosítja.
The paper analyses a new group of Hungarian rural society, the creative female entrepreneurs in a rural sociology approach. The paper is based on a qualitative sociological research including 48 semistructured interviews with creative female entrepreneurs such as female artisans, food producers and service providers. The focus of the analysis is the motivation in establishing a business. Three types of creative rural female entrepreneurs such as mompreneurs, careershifters and nostalgia entrepreneurs have been found by the application of the method for empirically grounded construction of typologies.
Kulcsszavak: vidéki vállalkozónő, vidéki nő, vidéki kreatív gazdaság
Kulcsszavak angol: rural entrepreneurs, rural women, rural creative economy