Szociológiai szemle

Boda Zsuzsanna – Rakovics Zsófia
2022/4. szám
Analysis of Viktor Orbán’s speeches between 2010 and 2020. Investigating the issue of migration
Boda Zsuzsanna – Rakovics Zsófia

Az ország politikusai meghatározó módon formálják a közvéleményt, Magyarországon az utóbbi években erre kiváló példa a migráció témája és annak keretezése. Kutatásunk Orbán Viktor 2010. május és 2020. december között elmondott – online elérhető – beszédeit elemezi, a migráció témájára fókuszálva, ezzel is hozzájárulva a beszédek társadalmi szempontból releváns üzeneteinek megértéséhez és a migráció tárgyalásmódjának feltárásához.

Elemzésünk a természetesnyelv-feldolgozás és szöveganalitika alapvető leíró eszközeit használva ad számot a beszédek migráció szempontjából releváns aspektusairól. Munkánkban kitérünk a bevándorlás kérdésének társadalmi kontextusára, az ahhoz kapcsolódó politikai kommunikáció korábbi elemzéseire, illetve az elméleti keretek alapján kvantitatív szöveganalitikai elemzést is végzünk. Tanulmányunkban rámutatunk a migráció szempontjából kiemelt jelentőségű szavak relatív gyakoriságának változására és ennek időbeli dinamikájára is, továbbá összehasonlítjuk azok előfordulását a Magyarországon és külföldön elhangzott beszédekben.

A kutatáshoz meghatározott kulcsszavak közé tartozik a „menekült”, a „bevándorló”, a „migráns”, illetve a „migráció” és a „bevándorlás”. Elemzésünk eredményei alapján például beazonosítható, hogy mely ponton változik meg Orbán Viktor politikai kommunikációja; mikortól kerül háttérbe a „menekült” és „bevándorló” szavak használata, és válik dominánssá a „migráns” kifejezés a beszédekben. Reflektálunk a korábbi kutatási eredményekre is, hiszen a munkánk során találtak szépen illeszkednek azokhoz.

Politicians are key figures in defining and shaping public discourse in a country, in Hungary migration being a prime example in recent years. Our research examines the speeches of Viktor Orbán between May 2010 and December 2020, which are available online, focusing on the issue of migration, thus contributing to the understanding of the socially relevant messages of the speeches and to the exploration of the way migration is discussed.

Using the basic descriptive tools of natural language processing and text analytics, our study provides information about the migration-relevant aspects of the speeches. In our work, we cover the social context of the issue of immigration, previous analyses of the political communication related to the topic of immigration, and we also conduct a quantitative text analysis based on the theoretical framework. In our study, we point out the changes in relative frequency and temporal dynamics of words of particular importance for migration and compare their occurrence in speeches in Hungary and abroad.

The keywords defined for the research include “refugee”, “immigrant”, “migrant”, as well as “migration” and “immigration”. For example, the results of our analysis can be used to identify at what point Viktor Orbán’s political communication changes; when the use of the words “refugee” and “immigrant” becomes less frequent, and the term “migrant” becomes dominant in his speeches. We also reflect on previous research insights, as the ones we found fit nicely with them.

Kulcsszavak: migráció, politikai kommunikáció, természetesnyelv-feldolgozás, szöveganalitika
Kulcsszavak angol: migration, political communication, natural language processing, text analytics