Szociológiai szemle

Szalma Ivett – Rékai Krisztina
2019/4. szám
Szalma Ivett – Rékai Krisztina
Jelentős változások következtek be a családok életében az utóbbi évtizedekben Magyarországon: válások és élettársi kapcsolatok egyre nagyobb arányban bomlanak fel, miközben az apák szerepvállalása is változóban van: egyre nagyobb részt vállalnak a gyermekek életében mind instrumentális, mind emocionális szempontból. Jelen tanulmány célja, hogy megvizsgálja, hogy a különélő szülők (többnyire apák) miként vesznek részt gyermekeik életében, illetve hogyan valósul meg a szülői felügyeleti jog, a láthatóság és a tartásdíjfizetés a gyakorlatban. Ennek szociológiai vizsgálata azért is fontos, mert eddig nem került sor hasonló elemzésére, valamint Magyarországon 2014-ben életbe lépett az új Polgári Törvénykönyv, amely jelentős változásokat hozott a szülői felügyeleti jog és a tartásdíjfizetés szabályozásában.
Significant changes have taken place in the lives of families in the last decades in Hungary. The number of divorces is on the rise as well as the termination of cohabiting relationships. In the
meantime, the role of fathers is changing as they are increasingly involved in the lives of their children both instrumentally and emotionally. The purpose of this study is to examine the ways in which single parents (mostly fathers) are involved in the lives of their children and how parental custody, visitation and child support are implemented. It is important to examine this topic from a sociological approach because this perspective has been neglected in Hungary and the topic had not been observed sociologically
before. Furthermore, a new Civil Code was enacted in Hungary in 2014 which brought significant changes regarding the regulation of parental custody and child support.
Kulcsszavak: felügyeleti jog, kapcsolattartás, tartásdíj, különélő apák szerepe, félig strukturált interjúk
Kulcsszavak angol: custody, visitation, child support, role of non-resident fathers, semi-structured interviews