Szociológiai szemle

2021/1. szám
Social Support on an Online Forum for Depression and Anxiety
Máté Fanni
Az online segítő fórumok, közösségek jellemző csatornái a társas támogatásnak. Ezek a platformok a depresszióval, szorongással küzdők számára különösen jelentős segítséget nyújthatnak. Kutatásom célja kettős: egyfelől feltárni a társas támogatás mintázatait egy depresszió és szorongás témájú fórumon, másfelől pedig előzetes eredményekkel szolgálni a társas támogatás természetesnyelv-feldolgozással történő osztályozásához. Kutatásom egyedisége abban rejlik, hogy először a teljes használt adatbázis hagyományos kvalitatív elemzését végeztem el, s az így előálló adatbázist használtam az automatizált osztályozáshoz. A kvalitatív elemzés tapasztalatai a modellek definiálásához, azok működésének és teljesítményének megítéléséhez alapos ismeretekkel szolgálnak. Ezen ismeretek az automatikus szövegosztályozás szociológiai témában történő használhatóságának feltérképezésekor elemi információkat jelentenek. A vizsgált fórumon átlagosan ötből négy hozzászólás köthető a társas támogatáshoz. A segítő hozzászólásokban legjellemzőbb az információs (59,9 százalék) és az érzelmi támogatás (44,7 százalék). A társas támogatás tipizálását végző legjobb osztályozómodellek a hozzászólások közel 80 százalékát sorolták be a megfelelő kategóriába.  Eredményeim alapján elmondható, hogy a vizsgált fórumon a társas támogatás típusainak automatizált felismerésére alkalmazott modellek pontossága bizakodásra ad okot.
Nowadays, online communities are typical sources of social support, which is a considerable help especially for those suffering from depression or anxiety. The aim of my research is to investigate the patterns of social support on an online depression and anxiety forum and to serve as an exploratory research of Natural Language Processing usage to classify comments into the categories of social support. The uniqueness of my research is the quantitative text analysis based on a complete qualitative analysis of the whole dataset. The conclusions of the qualitative analysis provide profound information for model definition, and for their evaluation. This knowledge is important for the investigation the potential of automatic text analysis in sociology. On average, four out of five comments are related to social support on the examined forum. Informational support appears in 59.9 percent of the supportive comments, while emotional support appears in 44.7 percent. The applied models’ accuracies are nearly 80 percent, which means that they classified the vast majority of comments into the right category. The results show that there is a potential in building reliable models in order to classify the comments into the previously defined categories of social support.
Kulcsszavak: depresszió, társas támogatás, online fórum, természetesnyelv-feldolgozás, NLP
Kulcsszavak angol: depression, social support, online forum, Natural Language Processing, NLP