Szociológiai szemle

2020/2. szám
Jelinek Csaba – Virág Tünde
Magyarország népessége 1980 óta csökken, 2001 és 2011 között pedig a magyar városok 75%-ában regisztráltak demográfiai zsugorodást. Közép-Kelet-Európában hasonló folyamatokat figyelhetünk meg. Annak ellenére, hogy az 1970-es évektől egyes egyesült államokbeli, majd 1989 után a kelet-német régiók és városok esetében a „hanyatló” és „zsugorodó” városok társadalomtudományos vizsgálatával több szerző foglalkozott, Magyarországon ezek a fogalmak nem váltak a társadalomtudományos elemzés integráns  részévé. Jelen tematikus lapszám bevezetőjeként azt a kérdést járjuk körül, hogy a „városi zsugorodás” hogyan befolyásolja az érintett helyi társadalmak esetében a térbeli-társadalmi egyenlőtlenségeket. A cikk a városi zsugorodást mint empirikus folyamatot tárgyalja, amelyhez a periferializálódással kapcsolatos kritikai irodalmat választja elméleti keretéül. A cikk első felében röviden bemutatjuk a zsugorodással kapcsolatos nemzetközi irodalom egyes főbb állításait, majd áttekintjük a főbb zsugorodási tendenciákat Közép-Kelet-Európában és Magyarországon. Ezután bemutatjuk a lapszám alapjául szolgáló négyéves kutatásunkat, végül pedig röviden összefoglaljuk a lapszám további tanulmányait, amelyek mind a magyarországi kis- és középvárosi zsugorodás egy-egy ambivalens jellemzőjét – a városokon belül a különböző társadalmi csoportok eltérő percepcióit, az átmeneti terekbe történő mobilitás mikroszociológiáját, a zsugorodó városok oktatási piacait, a tanodaprogramok középosztályosítási törekvéseit, illetve a helyi önkormányzatok és a központi kormányzat változó viszonyát – tárgyalják.
The population of Hungary has been decreasing since 1980. 75% of Hungarian cities experienced demographical shrinking between 2001 and 2011. Similar tendencies are happening in Central Eastern Europe. Even though that „declining” and „shrinking” cities have been analyzed after the 1970s in the US, and after 1989 in the East-German context, these concepts have not become integral parts of Hungarian social scientific inquiry. This article, which is the introduction of a special issue, focuses on how urban shrinkage shapes socio-spatial inequalities in the affected local societies. Urban shrinkage is treated as an empirical phenomenon, and the critical perspective on peripherialisation is suggested as an analytical and theoretical framework. The first part of the article introduces some key insights of the international literature on shrinking, and shortly presents the main tendencies in Central and Eastern Europe and in Hungary. After that, we describe our four-year-long research, which is the basis of the present special issue. Finally, we summarize the key arguments of the articles of this special issue, all of which pointing at ambivalent aspects of urban shrinkage in small cities, such as differing perceptions of shrinkage by different social groups, the microsociology of moving into transitional spaces, the educational markets of shrinking cities, the „middle-classification” objectives of Roma social development projects, and the changing relation between the central government and the local governments.
Kulcsszavak: városi zsugorodás, periferializáció, térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek, kis- és középvárosok
Kulcsszavak angol: urban shrinkage, peripherialisation, socio-spatial inequalities, small cities