Szociológiai szemle

Neulinger Ágnes – Birtalan Ilona Liliána
2021/2. szám
Food justice: How is it possible Farm-to-table?
Neulinger Ágnes – Birtalan Ilona Liliána
Az élelmiszerrendszer működése és jellemzői számos kérdést felvetnek az igazságosság szempontjából, köszönhetően elsősorban a nagyüzemi gazdálkodásnak, a foglalkoztatási sajátosságoknak és a  kapcsolódó egészségügyi következményeknek. Az élelmiszer-igazságosság ideája az élelmiszerellátási lánc teljességét érinti az ún. „termelőtől a fogyasztó asztaláig” megközelítés keretében. A kérdéskör iránt élénk érdeklődés indult a 2000-es években, ezzel együtt magyar nyelvű publikáció elvétve található a témában. Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa az élelmiszer-igazságosság ideáját és mozgalmát, kitérve azokra az aktuális kihívásokra, amelyek a 21. század mezőgazdaságát érintik az igazságosság tekintetében. A tanulmányban áttekintjük az élelmiszer-igazságosságot termelői és fogyasztói nézőpontból, valamint bemutatjuk az alternatív élelmiszerrendszereket, amelyek megoldást kínálhatnak az élelmiszer-termeléshez és fogyasztáshoz kapcsolódó igazságtalanságok megszüntetésére.
Operation and characteristics of the food system raise questions about what social justice means in agriculture, considering the industrial cultivation methods, labour issues and health consequences of the food system. The idea of food justice covers the whole process of the food value chain from farm to the table of consumers. The topic of food justice has been attracting great interest since the 2000s, but the number of Hungarian publications has been limited in this field. This article aims at introducing the idea and movement of food justice along with challenges of the 21st century. The paper demonstrates food justice from both producer and consumer points of view and also presents theconcept of alternative food networks that may help fight injustice of food production and consumption.
Kulcsszavak: élelmiszer-igazságosság, fogyasztó, termelő, helyi gazdálkodás, alternatív élelmiszerrendszerek
Kulcsszavak angol: food justice, consumer, producer, local food, alternative food networks