Szociológiai szemle

2020/3. szám
Fekete Dorottya
A tanulmány a közfoglalkoztatásban való részvétel okait és a résztvevők által érzékelt előnyöket és hátrányokat vizsgálja, valamint azonosítja a különbségeket a női és a férfi közfoglalkoztatottak tapasztalatai között, továbbá meghatározza azokat az okokat, amiért a közfoglalkoztatási program vonzóbb lehet a nők számára. A tanulmány megírásához 15 közfoglalkoztatottal és három unkafelügyelővel készítettem interjút Komárom-Esztergom és Pest megyében. A női résztvevők a programot egyfajta stratégiai eszközként kezelik, amelynek segítségével összeegyeztethetik a munkát a magánélettel egy olyan kontextusban, ahol a munkaerőpiacra a kiszámíthatatlan munkaidő és a rugalmatlan munkakörülmények jellemzőek. Ennek a stratégiának köszönhetően a nők továbbra is képesek a munka és a magánélet kettős terhét viselni, így a közfoglalkoztatás ahelyett, hogy orvosolná, erősíti a munkaerőpiaci diszkriminációt, elősegíti a kizsákmányolást és fenntartja az ideális munkavállaló normájának társadalmi nemek mentén meghatározott jellegét. A közmunkában a nők aránya egyre jobban növekszik, ami arra utal, hogy a közfoglalkoztatás egy olyan új típusú női munka, amely tolerálja a nők gondoskodási feladatait csakúgy, mint a legtöbb elnőiesedett munka a másodlagos munkaerőpiacon. A női résztvevők úgy érezték, hogy emocionális és szociális előnyben részesülnek annak ellenére, hogy a közmunka egy bizonytalan jellegű foglalkoztatás. Lehetőségeik az elsődleges munkaerőpiacon annyira szűkek voltak, hogy a közfoglalkoztatás számukra felértékelődött. Mivel a munka a férfiak esetében szorosan kötődik a családfenntartó szerephez, valamint a szakmából nyert identitáshoz, a közmunka számukra csak anyagi célt szolgál, és nem kötődik hozzá különösebb jelentés vagy személyes kiteljesülés.
The study assesses the reasons behind female public work employment and the perceived benefits and disadvantages of the program within Hungary. It addresses the difference between men’s and women’s experience and the reasons why women in a specific structural, relational and circumstantial context find public work attractive. The study is based on interviews I have conducted with 15 public workers and three managers in two different cities, one in Pest county and another one in Komárom-Esztergom county. The interviews demonstrate that female public work participants use their job as a strategic tool to achieve work-life balance in a time when the labor market is characterized by rigid work arrangements. However, this strategy allows women to continue to bear the double burden of paid and unpaid work instead of improving the conditions within the labor market for both sexes. In this way, public work becomes a tool that reinforces labor market discrimination and exploitation. With the increased ratio of women in public work, it becomes a new type of pink-collar employment that tolerates women’s domestic duties just like most of the jobs where women are overrepresented. Despite the precarity that surrounds the job, women are able to derive emotional, social, and financial gains from it. This is because their options are so limited that public work is overappreciated. As the meaning of work for men is related to their provider role and to the identity they gain through their profession, for them public work is a means to material benefits and does not provide meaning or fulfillment.
Kulcsszavak: aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök, workfare, nemek, foglalkoztatás, munkaerőpiaci egyenlőtlenség
Kulcsszavak angol: active labor market policy tools, workfare, gender, work, labor market inequalities