Hírek
2021-02-28
International conference organized by the Economic Sociology research committee of the Swiss Sociological Association
September 16-17, 2021 University of Neuchâtel, Neuchâtel, Switzerland
2020-12-10
Az MSZT Oktatásszociológiai Szakosztály konferenciája
Vándorgyűlés

- A MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG 2020. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSEDátum: 2020. november 20-21.

Rólunk
photo

A Magyar Szociológiai Társaság tudományos, szakmai szervezet, amely politikai és pártállástól függetlenül a magyar szociológia minden világnézeti és szakmai irányzatát, iskoláját, csoportját tömöríteni kívánja. Szabad fórumot kíván biztosítani a magyar társadalomfejlődés alapkérdéseinek, a szociológiai kutatás eredményeinek, a tudomány belső problémáinak és a tudomány és társadalom közötti viszony megvitatásának. A szakmai értékek és színvonal képviseletében kíván befolyást gyakorolni a diszciplínát érintő tudománypolitikai döntésekre. Működése során számít a szociológia határterületén, a kutatási eredmények alkalmazásában dolgozók aktív részvételére, különös súlyt kíván helyezni a felnövekvő új szociológus nemzedékek, az egyetemi hallgatók bevonására.

Szociológiai szemle - a legfrissebb számunk tartalmából