Hírek
2021-09-30
photo
A Jelölő Bizottság javaslatokat vár a tagoktól
2021-09-15
Az MSZT Munkaszociológiai és Társadalmi Egyenlőtlenségek Szakosztály idén is tervez szekciót/ülést az MSZT éves vándorgyűlésén.  Jelentkezés előadásra szeptember 24-ig
Vándorgyűlés
A MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG 2021. ÉVI VÁNDORGYŰLÉSE

Dátum: 2021. október 29-31.

Rólunk
photo

A Magyar Szociológiai Társaság tudományos, szakmai szervezet, amely politikai és pártállástól függetlenül a magyar szociológia minden világnézeti és szakmai irányzatát, iskoláját, csoportját tömöríteni kívánja. Szabad fórumot kíván biztosítani a magyar társadalomfejlődés alapkérdéseinek, a szociológiai kutatás eredményeinek, a tudomány belső problémáinak és a tudomány és társadalom közötti viszony megvitatásának. A szakmai értékek és színvonal képviseletében kíván befolyást gyakorolni a diszciplínát érintő tudománypolitikai döntésekre. Működése során számít a szociológia határterületén, a kutatási eredmények alkalmazásában dolgozók aktív részvételére, különös súlyt kíván helyezni a felnövekvő új szociológus nemzedékek, az egyetemi hallgatók bevonására.

Szociológiai szemle - a legfrissebb számunk tartalmából